Änder i flock på vatten och en svan.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gudstjänster

Varje vecka firar vi flera gudstjänster runt om i vår församling. Veckodag, helg, morgon, dag, kväll - välj det som passar dig!

Vår verksamhet och pandemin

Vi följer givetvis anvisningar från regeringen. Detta innebär att det fortfarande råder vissa restriktioner och försiktighetsåtgärder, men att allt bör kunna återgå till så gott som normalläge från oktober. Om du är osäker på vad som gäller, så kontakta oss (kontaktuppgifter finner du längst ner på den här sidan).

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället. Till gudstjänster är alla välkomna: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan orden och det som sker i gudstjänsten vara ovant om du är ovan gudstjänstfirare. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något. Vi ses på gudstjänsten!

Utöver våra huvudgudstjänster så har vi också regelbundet återkommande vardagsgudstjänster samt andakter på våra äldreboenden. Ibland har vi gudstjänster och andakter på andra ställen och tider kopplade till speciella händelser.

I kalenderlistan kan du hitta de närmast kommande händelserna i vår församling. Du kan också klicka på ett visst datum i kalendern för att se vad som sker den dagen.