Skylt där det står "Samtal pågår"
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Själavård

Någon som lyssnar och kan hjälpa dig när livet känns svårt.

Man med huvudet i händerna

Sorgegrupp

Att få prata med andra om livet efter en närståendes bortgång kan vara till stor hjälp att komma vidare.