Foto: Robert Isaksson

Rustade till tjänst

Nyhet Publicerad

Den 27–29 januari samlades cirka 70 unga ledare och deras handledare på Storstrand utanför Piteå, till den sjätte omgången inspirationsdagar. Temat var "Rustad till tjänst".

Att känna sig som en del i ett större sammanhang, det var ett av målen med inspirationsdagarna då unga ledare från Svenska kyrkans församlingar i både Norrbotten och Västerbotten samlades på Storstrand. På programmet stod bland annat fördjupning i pedagogiska modeller och lägermetodik.

– Det är viktigt att göra dessa dagar så meningsfulla som möjligt för ungdomarna, för det är de värda. De gör ett gott arbete i sin församling! Inspirationsdagarna ger dem också nya kontakter och möjligheter att växa vidare i sin ledarroll, på lång sikt kan det innebära ett fortsatt engagemang i Svenska kyrkan, säger Maria Berglund, stiftspedagog på Luleå stift.

Vikten av den unga kraften i kyrkan

I församlingen är unga ledare en del av ett arbetslag, exempelvis i konfirmandarbetet och annan barn- och ungdomsverksamhet.
– Det unga kraften i Svenska kyrkan är, och har alltid varit, betydelsefull i Guds rike. Luleå stift vill stärka församlingen som en plats för ungas engagemang och inflytande, där unga ges plats och får uppdrag som passar dem, får utbildning och bemyndigas i ledarrollen, säger Maria Berglund, stiftspedagog i Luleå stift.

Från Älvsbyn deltog fem ungdomar, församlingens ungdomspedagog Anton Björkman och undgomsledaren Robert Isaksson.

Bakgrund

Inspirationsdagarna arrangerades av Luleå stift i samverkan med Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift, Edelviks folkhögskola och Sensus studieförbund. Det var sjätte gången inspirationshelgen genomfördes.