Foto: Alex Giacomini /Ikon

Veckoläsning

Här träffas konfirmanderna regelbundet i Älvsby Församlingsgård var annan      onsdag mellan kl. 15.30-19.00.

Träffarna sker på jämna veckor under höstterminen med start 14 oktober.

Ett helgläger är inplanerat under vecka 45, (inte på höstlovet som står i konfabroschyr).

Höstterminen avslutas med ett julspel i Älvsby kyrkan under vecka 51.

Vårterminen startar om onsdag 20 januari och därefter blir träffarna på udda veckor hela våren.

 

 Konfirmationsmässa i Älvsby kyrka söndag 23 maj kl. 11.00.

 Konfaresa  inom Sverige 11-15 juni med avslut på Gröna Lund.

 

Konfirmationstiden leds av anställd präst, pedagoger och musiker i                Svenska kyrkan Älvsby församling.

Det finns också med ideella unga ledare som själv konfirmerades för några år sedan.

ANMÄLAN SENAST 12/10 

 

Är du döpt?

Vi behöver kunna kontakta dig

Vi behöver också ha möjlighet att kontakta din/dina vårdnadshavare. Har du två vårdnadshavare vill vi att du skriver in bådas kontaktuppgifter.

Ställ dina frågor till

Anna  Pittja Granlund

Anna Pittja Granlund

Älvsby församling

Församlingspedagog