Foto: Alex Giacomini /Ikon

Veckoläsning

Här träffas konfirmanderna regelbundet i Älvsby Församlingsgård var annan      onsdag mellan kl. 15.30-19.00.

Träffarna sker på jämna veckor under höstterminen med start 14 oktober.

Ett helgläger är inplanerat under vecka 45, (inte på höstlovet som står i konfabroschyr).

Höstterminen avslutas med ett julspel i Älvsby kyrkan under vecka 51.

Vårterminen startar om onsdag 20 januari och därefter blir träffarna på udda veckor hela våren.

 

 Konfirmationsmässa i Älvsby kyrka söndag 23 maj kl. 11.00.

 Konfaresa  inom Sverige 11-15 juni med avslut på Gröna Lund.

 

Konfirmationstiden leds av anställd präst, pedagoger och musiker i                Svenska kyrkan Älvsby församling.

Det finns också med ideella unga ledare som själv konfirmerades för några år sedan.

ANMÄLAN SENAST 12/10 

 

Är du döpt?

Vi behöver kunna kontakta dig

Vi behöver också ha möjlighet att kontakta din/dina vårdnadshavare. Har du två vårdnadshavare vill vi att du skriver in bådas kontaktuppgifter.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.