En slant i muggen - och sedan?

Bokrelease i Domkyrkan 2 december 2016 kl. 16.30

Nyhet Publicerad Ändrad

En slant i muggen - och sedan? I boken får vi möta människor och höra röster om hur situationen är både i Sverige men främst i Rumänien, och varför. Biskop Per Eckerdal överlämnar boken till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson. Utställning av bilder. Försäljning av lavendelolja.

Gruppen med medarbetare från bland annat Svenska kyrkan besökte ett francis-kanerkloster i Roman, där franciskanerbröderna hjälper ett stort antal romer med grundläggande behov såsom rinnande vatten och mat samt även skola, fritidsaktiviteter, hälsovård och möjligheter för några att arbeta med lavendelodling och snickeri. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer detta projekt genom insamlingar. Sackeus kommer att sälja lavendeloljan i Sverige. Följande text är tagen från förordet:

”Det är svårt att se fattigdom. Det ska det vara. Vi lever i en segregerad värld. När fattiga eu-migranter kommer till Sverige gör de fattigdomen synlig för oss. Det gör ont. De senaste åren har vi, bildlikt talat, stångat oss blodiga i debatten om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem som kommer hit för att tigga.

Under vår resa i Rumänien har vi med egna ögon sett att pengar i muggen och pengar till en organisation inte konkurrerar utan kompletterar varandra. De som får pengar i muggen sänder hem dem till familjen och kan förbättra sina bostäder. Pengar till organisationer, som verkar i Rumänien, bidrar till att ge människor nya livsvillkor – skola, sjukvård och arbete. Bägge sätten att hjälpa är livsviktiga för dem som inget har.

Lavendelfång
Lavendelodling Foto: Mikael Ringlander

Vår kristna tro säger oss att vi ska se våra medmänniskor och älska varandra. Att vi möter Gud när vi möter dem som lider nöd. Ingen människa i dagens Europa ska behöva bo i ett kreatursstall där stanken är så stark att den efter några minuter tär inpå bara benen. Där barn, som flockades runt oss för att få uppmärksamhet, trampade bland rester av döda råttor. Det går att hjälpa på olika sätt utan att göra fel. Så låt oss se våra medmänniskor och göra det goda vi kan.”

Boken är skriven av Gert Gelotte och finns att köpa hos Verbum och Din Bok, Västra Hamngatan 21, Göteborg.

Lavendeloljan kommer att säljas av Sackeus.

Om man vill veta mer om, eller skänka pengar till franciskanerbrödernas arbete kan man läsa mer på:
www1.svenskakyrkan.se/p220 

En slant i muggen folder

Här finns en folder med mer information om boken och användningen av lavendelolja.