Foto: UN Photo

Dag Hammarskjöld

Kultursamverkan Svenska kyrkan vill uppmärksamma Dag Hammarskjölds klassiska bok Vägmärken. Vägen valde dig innehåller texter av ärkebiskop emeritus KG Hammar, meditationer – och reflekterande texter av fem medförfattare samt två intervjuer.

Hösten 2017 förklarade UNESCO Dag Hammarskjöld-samlingen på Kungliga biblioteket i Stockholm för världsminne (Memory of the World). Kultursamverkan vill ta på sig ett särskilt ansvar för att det unika med Dag Hammarskjöld, hans holistiska livssyn där mystik och politik utgjorde en helhet, inte glöms bort. I denna ambition spelar Vägmärken den centrala rollen, både kunskapen och insikten om vad den innehåller och förmågan att tillägna sig och aktivt öppna sig för den engagerade andlighet som var Dag Hammarskjölds unika signum.

Vägen valde dig har delats ut till alla riksdagsledamöter, medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, stiftskanslier m.fl. Upplagan är begränsad och boken finns inte till försäljning. Boken finns även i engelsk version och fås som gåva på Göteborgs stiftskansli eller beställs mot portokostnad på denna webbsida, se nedan.

Generalsekreteraren - ledarskapsbok av Per Starke

Med utgångspunkt i Dag Hammarskjölds liv och ledarskapsgärning, beskriver Per Starke transformerande ledarskap så att du själv kan ta del. Under resans gång får du följa kulturmänniskan, naturmystikern, språkmystikern, förhandlaren och ledaren Dag Hammarskjöld.

Bokrelease i New York av Vägen valde dig/The Way Chose You

Ärkebiskop emeritus KG Hammar besökte Svenska kyrkan i New York den 24 mars 2019 och presenterade sin nya bok som därefter kommer att finnas i FNs bokhandel.

Vägen valde dig - en guide till Dag Hammarskjölds Vägmärken

Kultursamverkan Svenska kyrkan vill uppmärksamma Dag Hammarskjölds klassiska bok Vägmärken. Vägen valde dig innehåller texter av ärkebiskop emeritus KG Hammar, meditationer – och reflekterande texter av medförfattarna Monica Getz, Paolo Lembo, Roger Lipsey, Ismail Seralgeldin och Gunnar Stålsett samt intervjuer med Ingrid Betancourt och Patti Smith.

The Way Chose You – a guide to Markings by Dag Hammarskjöld

Gothenburg’s Cultural Cooperation Initiative (Church of Sweden), Kultursamverkan, wants to attract attention to Dag Hammarskjöld’s classic book Markings. Vägen valde dig/The Way Chose You contains texts by Archbishop Emeritus KG Hammar, meditations – and contemplating texts, reflections written by five co-writers; Monica Getz, Paolo Lembo, Roger Lipsey, Ismail Seralgeldin and Gunnar Stålsett. It also includes interviews with Ingrid Betancourt and Patti Smith.