Foto: UN Photo

Dag Hammarskjöld

Kultursamverkan Svenska kyrkan vill uppmärksamma Dag Hammarskjölds klassiska bok Vägmärken. Vägen valde dig innehåller texter av ärkebiskop emeritus KG Hammar, meditationer – och reflekterande texter av fem medförfattare samt två intervjuer.

Hösten 2017 förklarade UNESCO Dag Hammarskjöld-samlingen på Kungliga biblioteket i Stockholm för världsminne (Memory of the World). Kultursamverkan vill ta på sig ett särskilt ansvar för att det unika med Dag Hammarskjöld, hans holistiska livssyn där mystik och politik utgjorde en helhet, inte glöms bort. I denna ambition spelar Vägmärken den centrala rollen, både kunskapen och insikten om vad den innehåller och förmågan att tillägna sig och aktivt öppna sig för den engagerade andlighet som var Dag Hammarskjölds unika signum.

Vägen valde dig har delats ut till alla riksdagsledamöter, medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, stiftskanslier m.fl. Upplagan är begränsad och boken finns inte till försäljning. Boken finns även i engelsk version och fås som gåva på Göteborgs stiftskansli eller beställs mot portokostnad på denna webbsida, se nedan.