Scenprogram Se människan 2019

Se människan-scenen bjuder på författarsamtal där tro- och livsfrågor står i centrum. I år fokuserar vi på jämställdhet och varje dag kl. 15.00 kan du lyssna till en författare eller teolog som berättar om en förebild som bidragit till att göra världen mer jämställd. Efter en del program kan du delta i Samtal fortsätter – en möjlighet att tillsammans med andra få reflektera över det som sagts på scenen.

Stina Wirsén – Historien om Bodri. Lördag 28 september 9.30

Tillsammans med Hédi Fried har illustratören Stina Wirsén skapat Historien om Bodri, en högläsningsbok om Förintelsen för små barn.

Susanna Alakoski – Bomullsängeln. Torsdag 26 september 17.30

Bomullsängeln är första delen i romansviten om den kvinnliga arbetarklassen. I centrum för berättelsen står den svenska textilindustrins framväxt.

Kayo Mpoyi – Mai betyder vatten. Söndag 29 september 10.00

Mai betyder vatten handlar om skolflickan Adi som bor i Dar es-Salaam i en familj präglad av smärtan efter århundraden av övergrepp och våld.

Samtal fortsätter

När författarsamtalet på Se människan-scenen är klart finns möjligheten att fortsätta reflektera tillsammans kring scensamtalet. Samtal fortsätter-montern mitt emot scenen är en lugn hörna där du får prata till punkt om det du precis lyssnat till, utan att särskilda förkunskaper behövs.

Alla deltagare får möjlighet att dela sina egna tankar och bli utmanade av varandras. Var och en som är med får berätta om en känsla, en tanke och en utmaning som samtalet om boken gett.

När vi träffas i vår samtalsgrupp är det som om tiden står still. Det är en paus i livsbruset.

Deltagare i Samtal fortsätter

I Se människans scenprogram hittar du de författarsamtal som följs av Samtal fortsätter.

Så går Samtal fortsätter till

Efter scenprogrammet går alla som vill delta till Samtal fortsätter-montern mittemot Se människan. Samtalet pågår i ungefär 30 minuter och varje samtal kan ta emot 15 deltagare. Vi delar med oss av våra personliga reflektioner i tur och ordning. En samtalsledare håller i samtalet.

Vi ger en ingående introduktion till metoden under vissa tider, speciellt för dig som vill kunna ta hem Samtal fortsätter till ditt sammanhang.

  • Torsdag 26 september kl. 15.30 och 17.30
  • Fredag 27 september kl. 9.30 och 16.00
  • Lördag 28 september kl. 16.00
  • Söndag 29 september kl. 15.30

    Samtalen sker i samarbete med Sensus.

Torsdag 26 september

9.15–9.30 Förlåtelse med Camilla Lif – Morgonmeditation

Prästen Camilla Lif är aktuell med ljudboken Livet med Lif. Under Bokmässans fyra dagar lyfter hon varje morgon en aspekt av att vara människa i en meditation som knyter an till kyrkans tradition att börja dagen med bön, stillhet och eftertanke. Idag handlar det om förlåtelse.

Medarrangör: Tiden/Norstedts

9.30–9.50 Den tunna isen

Lena Einhorn skriver sin egen historia. En berättelse om att till slut våga älska. Under arbetet med tidigare boken Ninas resa finner hon efterlämnade brev mellan föräldrarna som får henne att bena upp inte endast sin mors liv, utan också sitt eget livs mysterium. Hon talar med Gunilla Hallonsten.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Norstedts

10.00–10.20 Med tanke på tron

Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Hans nya bok behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Han talar med Björn Vikström.

Medarrangör: Artos & Norma bokförlag

10.30–10.50 Döden, döden, döden

En dag ska vi dö. Men till dess är det tabu att tala om det. Det vill Morgan Larsson ändra på. Han är aktuell med romanen Kistbyggarna, om en grupp människor som träffas i en studiecirkel och bygger sina egna kistor. Han talar med Camilla Lif.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Piratförlaget

11.00–11.20 Gå förlorad

Agnes Lidbeck undersöker i den avslutande delen av sin romantriologi livets små sanningar och stora lögner. Ett äktenskap utvecklas och i mitten står en man som betraktar skeendena, ibland lamslagen av skräck, ibland i ett tappert försök att hejda tiden. Hon samtalar med Brita Häll.

Medarrangör: Norstedts

11.30–11.50 Att skildra det ofattbara

Johan Ehn samtalar med Birgitta Westlin om sin roman Hästpojkarna om två killars kärlek i skuggan av nazismen, när homosexuella var en av de utsatta grupper som skickades till koncentrationsläger.

Medarrangör: Lilla Piratförlaget

12.00–12.20  Dom som stod kvar

Vad hände egentligen med det öppna Sverige flyktinghösten 2015? Journalisten Thord Eriksson talar med Jakob Wirén om ensamkommande unga och om de vanliga svenskar; lärare, församlingsmedarbetare och fotbollstränare,  som tar det ansvar som samhället och politiken avsagt sig.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Natur & Kultur

12.30–12.50 Ansvar i en politiskt explosiv tid

Den första kvinnan handlar om Sara Lander som blir korrespondent i Berlin, där hennes Sverigekritik väcker ryssarnas intresse. Lotta Lundberg talar med ärkebiskop Antje Jackelén om att förstå det egna ansvaret i en upphettad politisk verklighet som inte alltid är svart-vit.

Medarrangör Natur & Kultur

13.00–13.20 Det existentiella rummet

Varför känner vi oss besvikna över livet trots att vi aldrig fått löfte om att det skulle bli annorlunda? Lars Björklund och Kerstin Dillmar samtalar med Brita Häll om sin bok Rum för livet. De menar att människor i dag behöver ett existentiellt rum där alla våra tankar och frågor kan uttryckas.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Argument Förlag, S:t Lukas

13.30–13.50 Stridsskrift för kvinnlig frihet

Aase Berg talar med Birgitta Westlin om sin roman Haggan om Thelma som inser att hon som älskarinna varit värddjur åt ett utsvultet äktenskap. En roman om förljugna familjeidyller, klasskillnader och kulturbranschens narcissism.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag

14.00–14.20 Sträva efter sanning

Vetenskapen både hyllas och ifrågasätts, och pendlar mellan tvärsäkerhet och resignation. Filosofen Bengt Kristensson Uggla vill göra upp med den dominerande berättelsen om vetenskapens roll. Han talar med Jakob Wirén.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Studentlitteratur

14.30–14.50 Fundamentalisterna

HBTQ-personer i Uganda lever ständigt med risken att misshandlas, fängslas och mördas. Efter 50 år av framgångsrik kamp för lika rättigheter sker idag en utveckling åt motsatt håll. Religiösa konservativa arbetar för att kriminalisera homosexualitet. Många av dessa kommer från länder som Sverige. Journalisten Annika Hamrud talar med Emilie Weiderud.

Medarrangör: Natur & Kultur

15.00–15.10 tEMA jÄMSTÄLLDHET – sE JESUS

Ester Kazen, generalsekreterare på Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som också skriver om feminism och kristen tro som @feministpastorn på Instagram, berättar i en personlig betraktelse om hur Jesus från Nasaret bidragit till att göra världen mer jämställd. 

15.15–15.45 Tema jämställdhet – Kvinnor och religion

Religionen har genom historien dominerats av män och många gånger bidragit till kvinnoförtryck. Och gör så på många håll än i dag. Samtidigt har mycket hänt. Här möts fyra kvinnliga religiösa ledare i ett samtal om religion och jämställdhet: Madeleine Fredell, dominikansyster i Katolska kyrkan, Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Ute Steyer, Sverige första kvinnliga rabbin och danska Sherin Kahnkan, som grundat Mariam-moskén i Köpenhamn, den första moské i Skandinavien som leds av kvinnor. Samtalet leds av Lars Mogensen, journalist.

16.00–16.20 Kampen för rättvisa

Bryan Stevenson har kallats för USA:s unge Nelson Mandela. Den fattiga uppväxten i den segregerade södern ledde honom till att bli advokat. Ett av hans första fall var Walter McMillian, en svart man, oskyldigt dömd till döden för mord. Bryan Stevenson talar med Alf Linderman om sin bok Riggad sanning.

Samtalet förs på engelska.

Medarrangör: Libris & Sigtunastiftelsen

16.30–16.50 Ändå inte försvunnen

Lasse Bergs nya bok handlar om det allra värsta som kan hända en förälder, att förlora ett barn. Att älska, mista, sörja och trösta, kanske är det detta som gör oss mänskliga? Han talar med Lars Björksell.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Ordfront förlag

17.00–17.20 Missionärernas öden och äventyr

Långt innan globaliseringen var kyrkan en internationell miljö. I ljuset av missionärernas öden och äventyr talar biskop emeritus Jonas Jonson med Ulrika Knutson om sin biografi över Svenska kyrkans missionshistoria. I hög grad kvinnornas historia.

Medarrangör: Verbum

17.30–17.50 Bomullsängeln

Bomullsängeln är första delen i Susanna Alakoskis nya romansvit om den kvinnliga arbetarklassen. I centrum för berättelsen står den svenska textilindustrins framväxt. En roman om flickors utsatthet, kvinnlig vänskap och bildningstörst, och om hur tiden vi lever i kan avgöra våra livs möjligheter. Susanna Alakoski talar med Björn Vikström.

Intervju med Susanna Alakoski om hur det var att skriva om den kvinnliga arbetarklassens historia.

Medarrangör Natur & Kultur

Fredag 27 september

9.15–9.30 MORGONMEDITATION – Skam med Camilla Lif

Prästen Camilla Lif är aktuell med ljudboken Livet med Lif. Under Bokmässans fyra dagar lyfter hon varje morgon en aspekt av att vara människa i en meditation som knyter an till kyrkans tradition att börja dagen med bön, stillhet och eftertanke. I dag handlar det om skam.

Medarrangör: Tiden/Norstedts

9.30–9.50 Vem dödade Bambi?

Monika Fagerholm talar med Dan-Erik Sahlberg om sin roman Vem dödade Bambi om tvillingflickorna  Linn och Liv. Liv hittas död och samhället skakas av en gängvåldtäkt utförd av fyra killar från goda familjer. När en av dem vill bekänna ser vänner och föräldrar till att det hela tystas ner.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag och Sigtunastiftelsen

10:00 - 10:20  Är det möjligt att bryta med sina föräldrar?  

Leonora Christina Skov är aktuell med självbiografiska romanen Den som lever stilla, som tilldelats Danmarks motsvarighet till Augustpriset. Den handlar om att växa upp och försöka göra allt rätt för att bli älskad och om att komma ut som lesbisk och förskjutas av sina föräldrar. Författaren talar med Caroline Krook

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Bokförlaget Polaris och Sigtunastiftelsen.

10.30–10.50 Blod i gruset

I serietecknaren Mats Jonssons nya barnbok möter 11-årige Mats människor som levt sina liv i skuggan av massakern i Ådalen 1931 och hanterat minnena genom förträngning, livslögn och besatthet. Han talar med Per Starke.

Medarrangör: Alfabeta Bokförlag

11.00–11.20 Kvinnorna som format oss  

I Märkvärdiga svenska kvinnor som vi inte klarat oss utan har Lisbeth Larsson skrivit om 200 kvinnor som format oss och vår historia. Vem skapade rollatorn? Vem var Elin av Skövde? Vem var första kvinnan i regeringen? Samtal med Cristina Grenholm.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag

11.30–11.50 Pogromernas Palma

Anita Goldman samtalar med Werner Jeanrond om sin roman Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca, om historiska händelser på Mallorca i maj 1691 då judar som konverterat till kristendomen hundratals år tidigare brändes levande för att de hållit fast vid sin tro och kultur.

Medarrangör: Natur & Kultur

12.00–12.20 Köttets tid

Köttets tid är Lina Wolffs uppföljare till Augustvinnaren De polyglotta älskarna. En skröna om inre drivkrafter, makt och kärlek. Lina Wolff talar med Maria Essunger.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag

12.30–12.50 Trasiga helgon

Teologen Nadia Bolz-Weber berättar om hur Gud envist fortsätter att visa sig för henne i de mest oväntade människor. Vi kan nämligen bara uppleva Guds nåd genom gemenskap, och att gå till kyrkan och delta i liturgin formar oss långsamt över tid. Något som är mycket viktigare än vad vi tror på menar hon. Hon talar med Gabriella Ahlström.

Samtalet förs på engelska.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Intervju med Nadia Bolz-Weber.

Medarrangör: Libris förlag

13.00–13.20 Rymden & vi

50 år efter den första månlandningen har rymdens gåtfullhet inte släppt sitt grepp kring oss. Rymdens alfabet är Maria Küchens filosofiskt reflekterande berättelse om människans relation till det outforskade. Samtal med Magnus Sundell.

Medarrangör: Natur & Kultur och Studieförbundet Bilda

13.30–13.50 Våra tungor smakar våld

Transaktivisten och skådespelaren Saga Becker debuterar med romanen Våra tungor smakar våld som speglar en självupplevd verklighet med destruktivt missbruk och livsomvälvande förälskelse. Samtal med Pontus Bäckström.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Leopard förlag

14.00–14.20 Karmel och reformationen i nytt ljus

Hur behöver kyrkan förnyas för att vi ska få den andliga vägledning vi behöver? Karin Johannesson utgår i sin bok Thérèse och Martin, Karmel och reformationen i nytt ljus från 1500-talsmystikerna Teresa av Avila och Johannes av Korset samt Martin Luthers teologi. Hon samtalar med KG Hammar.

Medarrangör: Artos & Norma bokförlag

14.30–14.50 Nitton kvinnor – Berättelser om syriskt motstånd

Samar Yazbek i samtal med Inger Lise Olsen om Syriens kvinnliga revolutionärer. De måste bekämpa regimen, IS och islamistiska rebeller, men också det patriarkala samhällets förtryck.

Samtalet tolkas från arabiska.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Ordfront förlag

15.00–15.10 tema jämställdhet – se nettie honeyball

Lina Thomsgård, som leder Stockholms kvinnohistoriska museum läser ur sin bok En annan historia om fotbollspionjären Nettie Honeyball som bidragit till att göra världen mer jämställd. 

15.15–15.45 Tema jämställdhet – Genus och jämställdhet i böcker för barn och unga

I böcker möter barn och unga bilder av livet och berättelser om vad det innebär att vara människa. Men vilka könsroller och livsmöjligheter kopplade till genus avspeglas i aktuell litteratur för barn och unga? Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift har i sin avhandling Gud som haver barnen kär? undersökt den teologi och människosyn som präglar nyutgivna biblar för barn. Han samtalar med Erik Titusson barnboksförläggare, Lilla Piratförlaget och författaren Sara Lövestam.
Samtalet leds av Lotta Olsson, barnbokskritiker Dagens nyheter

16.00–16.20 Picknick vid kanten av en kosmisk väg

I bröderna Strugatskijs klassiska scifi-roman, förlaga till Tarkovskijs Stalker, ställs hela tillvaron för den moderna människan på sin spets. Vad är det hon egentligen behöver i en värld styrd av pengar och storpolitik? Ola Wallin har översatt och talar om nyutgåvan med Sara Wrige.

Medarrangör: Ersatz

16.30–16.50 Sekulär bönbok

Sydkoreanska Han Kang, i Sverige mest känd för sin roman Vegetarianen, är tillbaka med en poetisk undersökning av förlust och sorg uppbyggd kring ett antal vita föremål. Den vita boken har kallats en sekulär bönbok. Han Kang samtalar med Erika Hedenström.

Samtalet förs på engelska.

Medarrangör: Natur & Kultur

17.00–17.20 När vår frihet blir andras ofrihet

Brittiska filosofen Raoul Martinez diskuterar i Frihet hur begrepp som ”fri marknad”, ”fria val” och ”yttrandefrihet” får rättfärdiga stigande ojämlikhet, demokratins erosion, ett irrationellt straffsystem och globala orättvisor. Han talar med ärkebiskop Antje Jackelén.

Medarrangör: Ordfront förlag

17.30–17.50 Trådarna i väven

Maja Hagerman har rest i Sverige och träffat dem som bevarar, förvaltar och beskriver våra gemensamma minnen, i jakt på förståelse av det svenska kulturarvet. I sin bok Trådarna i väven beskriver hon detta som komplext och mångbottnat, något som till stor del handlar om vår förmåga att föreställa oss samhället som något med gemensam riktning och idé. Hon samtalar med Werner Jeanrond.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Norstedts

18.00–18.20 De många rösternas berättelse

Marit Kapla har intervjuat så gott som alla de vuxna invånarna i byn Osebol vid Klarälven. Några har bott här i generationer, andra är nyinflyttade. Vilken bild framträder, när många röster talar om en plats? Samtal med Marika Palmdahl.

Medarrangör: Teg Publishing

18.30–18.50 Den andra dödssynden

Jan Guillou samtalar med Caroline Krook om den nionde delen i romansviten Det stora århundradet. Nu är det åttiotal. Den tid då, enligt författaren, rikedom, självförverkligande och framgång blir de viktigaste elementen i en människas liv.

Medarrangör: Piratförlaget och Sigtunastiftelsen

Lördag 28 september

9.15–9.30 MORGONMEDITATION – Prestationsångest med Camilla Lif

Prästen Camilla Lif är aktuell med ljudboken Livet med Lif. Under Bokmässans fyra dagar lyfter hon varje morgon en aspekt av att vara människa i en meditation som knyter an till kyrkans tradition att börja dagen med bön, stillhet och eftertanke. I dag handlar det om prestationsångest.

Medarrangör: Tiden/Norstedts

9.30–9.50 Det svåraste för de minsta

Tillsammans med Hédi Fried har illustratören Stina Wirsén skapat Historien om Bodri, en högläsningsbok om Förintelsen för små barn. Hon talar med Kamilla Skarström Hinojosa om hur det varit att samarbeta kring Hédi Frieds egen historia, och om hur man berättar om det svåraste för de yngsta.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Intervju med Stina Wirsén om hennes och Hédi Frieds arbete med boken.

Medarrangör: Natur & Kultur

10.00–10.20 Den magiska trädgården

Jonas Karlsson samtalar med Lotta Fång om Regnmannen, en roman om änkemannen Ingmar som återfår glädjen i tillvaron genom att sköta sin frus rosenträdgård. Sommaren är torr, men på baksidan av huset hittar Ingmar en gammal rostig kran med oväntade egenskaper.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag

10.30–10.50 Röst för de tystade

Anna Ardin vill se en mer politiskt aktiv kyrka,  som i ännu högre grad än i dag står på de förtrycktas sida, påtalar systemfel och slåss för nödvändiga förändringar. Hon talar med Kerstin Alnebratt om sin bok Politisk och profetisk diakoni.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Argument Förlag

11.00–11.20 Livshistoria i nytt ljus

Med romanerna Crème Fraîche, Ja och Transparence påverkade Suzanne Brøgger en hel generation läsares syn på relationer, frihet, sex och skapande. Nu har hon skrivit samman dem i ett nytt ljus i nya boken Koral. Hon samtalar med Ludvig Lindelöf.

Medarrangör: Norstedts

11.30–11.50 ETERNITFASADERNAS LAND

Torbjörn Flygts nya roman Släkte är ett kammarspel från Sveriges baksida, från slättlandens, bilvrakens, missbrukets, småkriminalitetens och eternitfasadernas land, en sida vi helst vänder bort blicken från. Han samtalar med Dan-Erik Sahlberg.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Natur & Kultur och Sigtunastiftelsen

12.00–12.20 Othello och vi

Litteraturkritikern och skribenten Judith Kiros talar med Maria Essunger om sin debutbok O! Den är en hybrid mellan poesisamling och essä som utgår från Shakespeares Othello och kretsar kring svarthet och kön i Sverige i dag.

Intervju med Judith Kiros om Shakespeare, religion och anti-rasism.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag

12.30–12.50 Svenska hjältinnor

I barnboken Svenska hjältinnor skildras hundra kvinnor som på olika sätt förbättrat världen, hjälpt sina medmänniskor och uträttat andra storverk. Både historiska personer och livs levande hjältinnor. Anna Nordlund och Colette van Luik talar med Alf Linderman. Medverkar gör också ärkebiskop Antje Jackelén, en av bokens hjältinnor.

Medarrangör: Bokförlaget Max Ström och Sigtunastiftelsen

13.00–13.20 Resten av allt är vårt

Emma Hamberg talar med Susanne Rappmann om en personlig roman om att leva med någon som är svårt sjuk, men ändå  bryta upp. Och om att ta och få en andra chans mitt i livet.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Piratförlaget

13.30–13.50 Alternativ atlas över Österbotten

Finlandssvenska indiepopgruppen Vasas flora och fauna är aktuell med Noter och texter och bilder, en alternativ atlas över Österbotten. Bandets sångare Mattias Björkas samtalar med Cecilia Nyholm om musik, rotlöshet och livet i små städer.

Medarrangör: Förlaget

14.00–14.20 En mänsklighet på vandring

Att bryta upp, vandra och söka sig nya boplatser är en av mänsklighetens starkaste drivkrafter. Historikern Dick Harrison beskriver folkvandringar genom historien. Han talar med Per Starke om vilken lärdom vi kan dra av detta i dagens flyktingdebatt och inför kommande klimatflykter. 

Medarrangör: Ordfront förlag

14.30–14.50 Den svåra konsten att vara lycklig

Johan Kling talar med Sara Garpe om sin roman Lycka. Den handlar om vecka-vecka-livet efter en skilsmässa, kärleken till ett barn, känslan av att vara otillräcklig som förälder och drömmen om att kunna leva nära en annan vuxen igen.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Natur & Kultur

15.00–15.10 tema jämställdhet – se virginia woolf

Författaren och kritikern Nina Björk lyfter i en personlig betraktelse fram den engelska författaren Virginia Woolf som bidragit till att göra världen mer jämställd.

15.15–15.45 Tema jämställdhet – Sex och religion

De bibeltexter som på olika sätt handlar om människans sexualitet är bland de mest citerade. De flesta religioner har också någon form av regler och restriktioner kring sex. Amerikanska teologen Nadia Bolz-Weber argumenterar i sin bok Shameless för en sexuell reformation och vill se vår sexualitet i ljuset av tron på en kärleksfull och förlåtande Gud. I detta panelsamtal medverkar också sexualupplysaren Inti Chavez Perez och JP Mokgethi Heath, författare till uppmärksammade böcker om religionernas syn på sexualitet. Samtalet leds av Gabriella Ahlström, journalist.

Samtalet förs på engelska.

Intervju med Nadia Bolz-Weber.

16.00–16.20 Där livet är fullkomligt

Silvia Avallones nya roman rör sig i samma värld som debuten Stål, i arbetarklassens och  hyreskasernernas Toscana, där klassklyftorna är avgrundsdjupa och könsrollerna bergfasta. Hon samtalar med Erika Hedenström.

Samtalet tolkas från italienska.

Medarrangör: Natur & Kultur

16.30–16.50 Testamente

Är man ansvarig för sin familjs synder? När Annie blir gravid åker hon motvilligt hem till Tornedalen där hon växt upp i en laestadianskättad familj, som hukar under en mörk hemlighet. Snart kommer inget att vara som förut. Nina Wähä samtalar med Sara Garpe.

Intervju med Nina Wähä om familjens roll i romanen Testamente.

Medarrangör: Norstedts

17.00–17.20 Tysklands mörkA arv

Julie Lindahl samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén om sin upptäckt att hennes morföräldrar varit aktiva nazister under andra världskriget och om sin brottning med ondska och ansvar. Vad innebär det att vara barn eller barnbarn till förövare?

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter

Medarrangör: Norstedts

17.30–17.50 Sent på jorden

Under stora omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet är en sådan ödesstund. Det tvingar oss att möta några av de djupaste och svåraste frågorna om oss själva och vårt samhälle. Björn Wiman talar med KG Hammar.

Medarrangör: Bokförlaget Atlantis

Söndag 29 september

9.15–9.30 MORGONMEDITATION – Tacksamhet med Camilla Lif

Prästen Camilla Lif är aktuell med ljudboken Livet med Lif. Under Bokmässans fyra dagar lyfter hon varje morgon en aspekt av att vara människa i en meditation som knyter an till kyrkans tradition att börja dagen med bön, stillhet och eftertanke. I dag handlar det om tacksamhet.

Medarrangör: Tiden/Norstedts

9.30–9.50 Ett system så magnifikt att det bländar

Hur långt ifrån varandra kan en familj komma innan den upphör att höra ihop? Den frågan ställer sig Amanda Svensson i sin nya roman. En stort upplagd familjeberättelse om tre syskon som försöker nå varandra i en värld som blivit alltmer splittrad. Amanda Svensson talar med Lotta Fång.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Norstedts

10.00–10.20 Mai betyder vatten

Kayo Mpoyis debutroman Mai betyder vatten handlar om skolflickan Adi som bor i Dar es-Salaam i en familj präglad av smärtan efter århundraden av övergrepp och våld. Överallt finns myterna och förbannelserna som lever kvar. Och Gud som ser den mörka hemlighet som Adi vill gömma. Kayo Mpoyi talar med Gunilla Hallonsten.

Intervju med Kayo Mpoyi om hur man gör för att överleva övergrepp och våld.

Medarrangör: Norstedts

10.30–10.50 Aldrig semester från sig själv

David Sedaris, en av USAs mest uppmärksammade författare och komiker, skriver brutalt ärligt om livet och vår samtid. Nya boken Calypso handlar om att vara medelålders och om att ändå alltid vara en del av den familj man vuxit upp i. Han talar med Camilla Lif.

Medarrangör: Mondial förlag

11.00–11.20 Ålevangeliet

Patrik Svensson har skrivit om ålen, ett naturvetenskapligt mysterium. En bok om livet och döden, om författaren och hans far och hur ålen förde dem samman. Han talar med Lena Sjöstrand.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag

11.30–11.50 Jag ska inte städa upp efter honom

Är känslomässigt arbete feminismens nya frontlinje? I boken Så jävla trött! skriver Gemma Hartley om det praktiska och känslomässiga ansvar som oftast faller på kvinnor och som omgivningen tar för givet: tänka ut presenter, ha koll på barnens skola, veta när det är dags att handla mjölk. Hon talar med Cristina Grenholm.

Samtalet förs på engelska.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Natur & Kultur

12.00–12.20 Jag som var så rolig att dricka vin med

Mamma, partner, yrkesmänniska, dotter, syster och alkoholist. Rebecka Åhlund har skrivit en rapportbok om ångesten, skammen och skulden och om att tillfriskna från alkoholism. Hon talar med Katinka Randin.

Medarrangör: Natur & Kultur

12.30–12.50 JAG ÅNGRAR AV HELA MITT HJÄRTA DET DÄR JAG KANSKE GJORT

Hur påverkas man av att växa upp i skuggan av ett brott? Eric Rosén talar med  Susanne Rappmann om en barndom präglad av missbruk, psykiskt sjukdom och pappans fängelsestraff. Och om kärleken till en förälder som gjort något helt oförlåtligt.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter.

Medarrangör: Natur & Kultur, S:t Lukas

13.00–13.20 I tassemarkerna

Tassemarker är vildmark, djupt inne i skogen, längst in i mörkret eller på yttersta spetsen. Ebba Berg debuterar med en bilderbok om när den vuxne blir onåbar, om barnets resa mot den absoluta ensamheten och tillbaka igen. Samtal med Lena Sjöstrand.

Medarrangör: Natur & Kultur

13.30–13.50 När själen går i exil

Vårt samhälle erbjuder oss ett överflöd på snart sagt allt utom andrum och livsmening. I sin nya bok utforskar kulturantropologen Mikael Kurkiala de existentiella utmaningar som vårt moderna samhälle ställer oss inför. Han talar med David Karlsson.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter

Medarrangör: Verbum

14.00–14.20 Vem är fin och vem är fri?

Historikern Henric Bagerius talar med Kerstin Alnebratt om sin bok Korsettkriget, om en del av kvinnokampen som få känner till. En  grupp Stockholmskvinnor gjorde på 1880-talet uppror mot det modeslaveri de var utsatta för. Frågor om kropp, svenskhet, kvinnlighet, frihet och demokrati berörs.

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter

Medarrangör: Natur & Kultur

14.30–14.50 Borgerlighetens blanka yta

Norska Vigdis Hjorth talar med Kamilla Skarström Hinojosa om sin nya roman Henrik som bygger på Ibsens karaktär Hedda Gabler. En thrillerlik roman om rädsla och mod, kön och klass, borgerlighetens blanka yta och livslögnernas höga pris.

Medarrangör: Natur & Kultur

15.00–15.10 tema jämställdhet – se emilia fogelklou

Prästen, konstnären och satirikern Kent Wisti lyfter i en personlig betraktelse fram Emilia Fogelklou, samhällsdebattör, författare och mystiker som bidragit till att göra världen mer jämställd. 

15.15–15.45 Tema jämställdhet – Problemet med män

Våra bilder och föreställningar förknippade med manlighet påverkar pojkar och mäns livskvalitet och är en viktig bakomliggande faktor när kvinnor förtrycks och utsätts för sexuellt våld och trakasserier. Samtidigt hörs i dag nykonservativa röster, exempelvis Jordan Peterson, tala om att västvärlden behöver en återgång till en mer traditionell manlighet. I detta panelsamtal medverkar Svenska Dagbladets Ivar Arpi, som arbetar på en bok om genusteorins ställning inom universitetsvärlden, författaren Musse Hasselvall och prästen och feministen Ludvig Lindelöf. Samtalet leds av Eric Schüldt, journalist.

Intervju med Musse Hasselvall.

16.00–16.20 Vi for upp med mor

Karin Smirnoff följer upp sin debut Jag for ner till bror med nya romanen Vi for upp med mor, där en kristen grupp, inte helt olik laestadianer, fascinerar en av bokens huvudpersoner men stöter bort en annan. Hon talar med Erik Gyll om vad det är som lockar med hierarkier, strikta regler och en grupp som skyddar de sina, men stöter bort andra. 

När författarsamtalet är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts under Samtal fortsätter

Medarrangör: Bokförlaget Polaris

16.30–16.50 Kampen för att vara OK

Åke Edwardson talar med Pontus Bäckström om sin roman Bungalow, historien om en far som söker sin försvunna dotter. En jakt som för honom till andra sidan jorden och platser han själv varit på 45 år tidigare. Samtal om kampen för att bli nykter och vara pappa och sökandet efter identitet.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag