Göteborgs stift kultursamverkan

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift kultursamverkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om kultursamverkan

Göteborgs stift finns med i många olika kulturella arrangemang såsom Bok & Bibliotek, filmfestival, utställningar, vetenskapsfestival, temamässor och konserter.


För att stimulera olika kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och det övriga kulturlivet bildades Kultursamverkan där frågor om tro, livsåskådning, etik och religion lyfts fram.

Kultursamverkan är ett sätt att poängtera kyrkans roll i det offentliga samtalet och kulturlivet. Härigenom stimuleras kommunikation också med en bred allmänhet.