Foto: Kristina Bergqvist

Om kultursamverkan

Göteborgs stift finns med i många olika kulturella arrangemang såsom Bokmässan, Göteborg Film Festival, utställningar, vetenskapsfestival, temamässor och konserter.

För att stimulera olika kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och det övriga kulturlivet bildades Kultursamverkan där frågor om tro, livsåskådning, etik och religion lyfts fram.

Kultursamverkan är ett sätt att poängtera kyrkans roll i det offentliga samtalet och kulturlivet. Härigenom stimuleras kommunikation också med en bred allmänhet..

Organisation och indelning

Programchefen och en koordinator från Göteborgs stift driver verksamheten, tillsammans med seniora rådgivare och över 70 engagerade volontärer. Dessutom finns specifika styrgrupper för evenemangen Bokmässan, Se människan och Filmfestivalen, bestående av representanter från både Göteborgs stift och Kyrkokansliet i Uppsala.

Bokmässan och Filmfestivalen sker i samarbete mellan Göteborgs stift och Kyrkokansliet. Frihamnsdagarna i sammarbete med Lundby församaling.

Senior advisors

Tillsammans arbetar vi för att utveckla Kultursamverkans verksamheter.

  • KG Hammar, Se människan
  • Erna Roos,  Se människan; programplanering 
  • Lars Svedjenäs , Se människan; scenen, utställningar
  • Ing-Marie Svedjenäs, Se människan; utvärdering
  • Michael Ekdahl, Se människan; scenen
  • Annica Starfalk, Se människan, litteraturbevakning
  • Anders Kompass, Kvalitetsmässan
  • Lennart Engström, Heliga rum

Ekonomi och finanisering

Verksamheten är finansierad av medlemsavgifter från Svenska kyrkan, med kultursamverkan som en del av Göteborgs stifts budget. Bokmässan och Filmfestivalen har etablerat samarbetsavtal med Svenska kyrkan på nationell nivå för sina verksamheter.

Uppdrag och samarbeten

Kultursamverkan i Göteborgs stift lyfter fram tro, etik och samverkan för att berika det offentliga samtalet och kulturlivet.

Betraktelser

Inspireras av tankar och reflektioner.

Arkivlådor.

Arkiv

Arkivet där information samlas, organiseras och bevaras för framtida bruk. Genom katalogisering och arkivering möjliggörs effektiv åtkomst till viktig data och historik.

Boken om Kultursamverkan

En bok om Kultursamverkans arbete. Tips och råd för alla som är intresserade av egna temamässor, fotoutställningar, författarsamtal, filmsamtal osv.