Foto: GettyImages

Vetenskapsfestivalen

Välkommen till en festival där kyrkans frågor om livets villkor får samspela med vetenskapliga rön. För dig som vill tänka kring existentiella frågor, ge näring åt fantasin, inspireras och utmanas av internationella och lokala teologer och forskare.

Vetenskapsfestivalen 2022

Vetenskapsfestivalen 2022 har temat Det okända. Coronapandemin gjorde att förra årets festival genomfördes helt digitalt men i år välkomnas återigen fysisk publik. Svenska kyrkans del av festivalen följer nedan, festivalens övriga program finns på vetenskapsfestivalen.se. Den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins är festivalens invigningstalare. Det sker på Göteborg Film studios tisdag den 3 maj klockan 17.00. Invigningen, liksom hela festivalen, är gratis men till invigningen behöver man förboka biljetter på Vetenskapsfestivalens hemsida. De biljetterna släpps den 7 april.

Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är en av Sveriges största kunskapsfester och ett av Europas ledande populärvetenskapliga program. Det är en mötesplats för forskare, skolor och allmänheten. Under denna vårvecka görs varje år ca 70 000 besök på festivalens föreläsningar, workshops, samtal och aktiviteter spridda på ett 30 tal platser i staden. Där alla aktiviteter för allmänheten har fri entré.

Tillsammans med huvudmännen Göteborg & Co, Göteborgs universitet, Chalmers, Vetenskapsrådet, Göteborgs stad och Riksbankens Jubileumsfond är också Svenska kyrkan sedan flera år samarbetspartner i festivalen.

Svenska kyrkans programpunkter bygger på att inbjudna akademiker samtalar om angelägna frågor, på ett sätt som för forskningen närmare en bredare publik. 

Varje festival har ett tema, och utifrån formulerar vi intressanta och angelägna frågeställningar som vi, med hjälp av inbjudna gäster, belyser ur olika perspektiv. Den akademiska forskningen står i centrum, men vi brukar även använda oss av kulturella uttryck. Varje år bjuder vi in en internationell teolog för att lyfta teologin som disciplin.

Svenska kyrkans program hittar du, dag för dag, på www.vetenskapsfestivalen.se

Podden "Darwins stege"

En podd om tro, vetenskap och fantasi. Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling och projektledare för Svenska kyrkans del av Vetenskapsfestivalen, samtalar om livets stora frågor tillsammans med forskare från akademin.

Vetenskapsfestivalen personuppgiftsbehandling

Medverkar du i Vetenskapsfestivalen? Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. In English, see below.

Har du frågor eller tips på medverkande - hör av dig!

Stiftets planeringsgrupp vill gärna ta emot dina tankar och tips på vad du vill höra under festivalen. 

 

Person står på ett berg och tittar upp på stjärnhimlen

Vetenskapsfestivalen 2021

Vetenskapsfestivalen 2021 –en helt digital festival. Temat för årets festival var "Level up". Nu kan du ta del av våra inspelade programpunkter här.