Foto: GettyImages

Vetenskapsfestivalen

Välkommen till en festival där kyrkans frågor om livets villkor får samspela med vetenskapliga rön. För dig som vill tänka kring existentiella frågor, ge näring åt fantasin, inspireras och utmanas av internationella och lokala teologer och forskare.

Vetenskapsfestivalen 2024: Tema vågor

För dig som vill tänka kring existentiella frågor, ge näring åt fantasin, inspireras och utmanas är vetenskapsfestivalen en plats där kyrkans frågor om livets villkor samspelar med akademi och forskning. Ta del av Svenska kyrkans festivalprogram nedan. 16–21 april 2024, Göteborg

Vetenskapsfestivalen 2023

Vetenskapsfestivalen 2023 äger rum 18-23 april. Festivalens tema är "Gränser". Välkommen till en festival där existentiella frågor om livets villkor och möjligheter får samspela med vetenskapliga rön. Svenska kyrkan medverkar flera programpunkter, framför allt i Göteborgs domkyrka men även på andra platser i Göteborg. Hela festivalen är gratis men till invigningen behöver man förboka biljetter på Vetenskapsfestivalens hemsida.

Fyra timmar med fokus på döden

En av våra programpunkter i Vetenskapsfestivalen handlar om döden. Under en hel eftermiddag sätter vi fokus på döden och döendet. Fem forskare, tre föredrag, en utställning och en kort dokumentärfilm hjälper oss i utforskandet. Nordens ende thanatolog (dödsvetare), Philip de Croy är en av dem som medverkar.

Svenska kyrkan vill mötas på Vetenskapsfestivalen

Svenska kyrkan medverkar på Vetenskapsfestivalen, för att vara med i samtalet om vad vetenskapliga upptäckter betyder för oss som människor.

Om Vetenskapsfestivalen

Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är en av Sveriges största kunskapsfester och ett av Europas ledande populärvetenskapliga program. Det är en mötesplats för forskare, skolor och allmänheten. Under denna vårvecka görs varje år ca 70 000 besök på festivalens föreläsningar, workshops, samtal och aktiviteter spridda på ett 30 tal platser i staden. Där alla aktiviteter för allmänheten har fri entré.

Tillsammans med huvudmännen Göteborg & Co, Göteborgs universitet, Chalmers, Vetenskapsrådet, Göteborgs stad och Riksbankens Jubileumsfond är också Svenska kyrkan sedan flera år samarbetspartner i festivalen.

Svenska kyrkans programpunkter bygger på att inbjudna akademiker samtalar om angelägna frågor, på ett sätt som för forskningen närmare en bredare publik. 

Varje festival har ett tema, och utifrån formulerar vi intressanta och angelägna frågeställningar som vi, med hjälp av inbjudna gäster, belyser ur olika perspektiv. Den akademiska forskningen står i centrum, men vi brukar även använda oss av kulturella uttryck. Varje år bjuder vi in en internationell teolog för att lyfta teologin som disciplin.

Svenska kyrkans program hittar du, dag för dag, på www.vetenskapsfestivalen.se

Podden "Darwins stege"

En podd om tro, vetenskap och fantasi. Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling och projektledare för Svenska kyrkans del av Vetenskapsfestivalen, samtalar om livets stora frågor tillsammans med forskare från akademin.

Vetenskapsfestivalen personuppgiftsbehandling

Medverkar du i Vetenskapsfestivalen? Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. In English, see below.

Har du frågor eller tips på medverkande - hör av dig!

Stiftets planeringsgrupp vill gärna ta emot dina tankar och tips på vad du vill höra under festivalen. 

 

Person står på ett berg och tittar upp på stjärnhimlen

Vetenskapsfestivalen 2021

Vetenskapsfestivalen 2021 –en helt digital festival. Temat för årets festival var "Level up". Nu kan du ta del av våra inspelade programpunkter här.