Ögonblick - Göteborgs innerstad i bilder

I ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Innerstaden Göteborg AB, Svenska kyrkan och Göteborgs-Posten presenteras ett unikt fotoprojekt som ska pågå i 100 år.

Göteborg äldre bild

Projektet syftar att gifta ihop huvudaktörernas kompetenser – GP som fotograferar och Göteborgs stadsmuseum som arkiverar och bevarar. Svenska kyrkan och Innerstaden Göteborg är intressenter och hjälper till att driva projektet framåt.  Under 2015 öppnades projektet även för andra fotografer.

Det geografiska området bilderna ska omfatta är innerstaden, målet är att spegla det sociala livet i centrum och innerstadens utveckling under tidsperioden 2010-2109.  

Tanken är att det med jämna mellanrum ska bli olika typer utställningar som visar hur innerstaden förändras genom åren. Den första är en liten fotoutställning om hur Domkyrkoplan förändrats som öppnas i samband med invigningen av Domkyrkan. 

Några kommentarer från 2010 då projektet startades:

Det känns jätteroligt att bygga på den stora bildsamling vi redan har och jobba med samtidsdokumentation. Vi har inte så mycket bildmaterial från just innerstaden och detta är ett spännande samarbete, säger Karl-Gunnar Nordanstad museichef Stadsmuseet.  

Min ursprungstanke var en önskan att skildra förändring och förvandling i det väl avgränsade området i innerstaden i Göteborg, med utgångspunkt att visst hade det varit intressant om detta projekt hade påbörjats redan för 100 år sedan och man nu hade kunnat se resultatet av det. Det kommer även att uppgradera pressfotografens roll som historiker, säger Mikael Ringlander, initiativtagare till projektet, präst och projektledare, Kultursamverkan Svenska kyrkan .  

Deltagande i projektet var från början Karl-Gunnar Nordanstad, museichef Stadsmuseet, Marianne Sörling, Innerstaden Göteborg AB, Anders Håkansson, bildchef Göteborgs-Posten och Mikael Ringlander präst och projektledare, Kultursamverkan Svenska kyrkan.

Aurelius Augustinus (Augustinus av Hippo)
född 13 november 354 i Tagaste i Numidien (nuvarande Souk Ahras i Algeriet), död 28 augusti 430 i Hippo Regius (nuvarande Annaba i Algeriet), var biskop i Hippo Regius och filosof, teolog, retoriker och kyrkofader. Augustinus omvändelse till kristendomen är en avgörande episod i hans liv och beskrivs i verket Confessiones (Bekännelser). I sina Bekännelser skildrar han sitt rastlösa liv fram till omvändelsen och beskriver stadierna i sin andliga utveckling.

Det finns närvaro av förfluten tid, närvaro av nutid och närvaro av framtid. Dessa tre finns i själen och någon annanstans finner jag dem ej. Närvaro av det förflutna är minnet, närvaro av nutid är iakttagelsen, närvaron av framtid är förväntan.

Augustinus 354 – 430, Bekännelser