Filmfestivalen

Göteborgs stift och Svenska kyrkan på nationell nivå stöder Göteborg Film Festival genom att varje år dela ut ett filmpris samt arrangera seminarier i samband med filmfestivalen.

Svenska kyrkan delar ut pris till nordisk film. Priset på 50 000 kronor delas ut av biskop Susanne Rappmann, Göteborgs stift.

Priset går till en film som håller hög konstnärlig kvalitet och som synliggör existentiella rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck.

Prisutdelningen sker under Göteborg Film Festival som också beslutar om vilka filmer som ska nomineras till Svenska kyrkans filmpris.

Från 2010 tilldelas priset uteslutande svenska långfilmer som har premiär under filmfestivalen, och som Svenska kyrkan därför kommer att kunna använda i sitt arbete.