Betraktelser

Vad ska vi med kyrkan till?

Vi tror inte på kyrkan, brukade min gamle dogmatiklärare betona. Vi tror på Gud! KG Hammar

Gudstjänsten måste knyta an till människans sökande och till livets centrum

En kyrka som vet var hon har sitt centrum vågar vara hur öppen och ömsint som helst mot det som kan tyckas vara henne främmande. Bara den kyrka som är osäker på sin egen identitet och djupaste gudstillhörighet behöver måna sig om avgränsningar och höga trösklar. Claes-Bertil Ytterberg