Filmpris

Utöver prissumman på 50 000 kr får vinnaren av Svenska kyrkans filmpris även ikonen Angelos, som tagits fram av Göteborgskonstnären Erland Forsberg.

Svenska kyrkans filmpris

Varje år delar Svenska kyrkan ut ett pris på 50 000 kronor till en film som håller hög konstnärlig kvalitet, och som synliggör existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck. 

Om priset

Nominerade är de svenska långfilmer som har premiär under festivalen och som Svenska kyrkan kan använda i sina verksamheter. 

Krav på vinnande film

  • Hög konstnärlig kvalitet.
  • Filmens värderingar ska ses i ljuset av evangeliets budskap.
  • Filmens social- och rättviseaspekter ska beröra och angå, och genom filmens berättelse och symboler tydliggörs olika individuella och samhälleliga frågor och problem.
  • Filmen ska kunna användas i kyrkligt filmarbete.
  • Filmen har allmängiltig genomslagskraft och begränsas inte av sin nationella eller lokala kontext.

I filmvärlden är det vanligt med en skulptur eller ett föremål som symbol för olika filmpriser. Cannes har sin guldpalm, i Berlin är det björnar och i Venedig lejon. På närmare håll har danska kyrkan en träskulptur av en ängel för sitt pris ”Gabriel”.

Under de första elva åren som Svenska kyrkans filmpris delades ut vid Göteborg Internationella Film Festival var ett snyggt diplom prissymbol. Men från och med 2013 är ikonen Angelos av Erland Forsberg det synliga tecknet för Svenska kyrkans filmpris.

Motsatsen till filmkalkon 

Angelos är liten, cirkelrund, och utförd med ikonhantverkets noggrannhet. Erland Forsberg har skapat en värdig symbol för Svenska kyrkans filmpris. Han berättar på sitt mjuka och varmt humoristiska sätt om sina tankar kring arbetet med det annorlunda uppdraget att framställa en ikon för filmpriset. 

– Ett filmpris är ju så att säga raka motsatsen till det man kallar en ”filmkalkon”, symbolen måste ju bli något som lyfter, säger Erland och skrattar.

– Då passar i detta sammanhang en ängel, Angelos. 

Här finns också en blinkning mot filmens huvudstad, Los Angeles, Änglarnas stad. Angelos cirkelrunda form kommer från ett kameraöga. Det var en utmaning att måla i så litet format, tycker konstnären.

 
 

Erland Forsberg – präst och ikonmålare

Erland Forsberg är född i och prästvigd i Borgå Stift, Finland. Han är fil kand i konstvetenskap och har gått i lära hos den finske ikonmålaren Robert de Caluwé.

Efter en tid som lärare på Oskarshamns folkhögskola har Erland Forsberg sedan drygt 30 år varit verksam som kyrkokonstnär. Han har på beställning skapat ikoner, altarskåp och glasfönster till över hundra svenska kyrkor, och en del finska.

Att framställa en ikon är en långsam process, som alltid inleds med bön eller meditation. En ikon är inte en bild vilken som helst; den är ett fönster mot himlen. Prästen och fotografen Mikael Ringlander har följt Erland med sin kamera, vilket resulterade i ett bildspel som visades på Se människan-scenen på Bokmässan i Göteborg.

Angelos                                                                                                                            Filmvärldens branschpriser har ofta en skulptur eller ett föremål som symbol för priset utöver prissumman, till exempel den träskulptur som följer Danske kirkelige filmpris ”Gabriel”. Under de elva år som Svenska kyrkans filmpris har delats ut vid Göteborg Internationella Film Festival har ett snyggt diplom varit prissymbol. Men från det 12:e priset så kommer ikonen Angelos av Erland Forsberg att utgöra det synliga tecknet för Svenska kyrkans filmpris.

Erland Forsberg har med ikonen Angelos skapat en värdig symbol för Svenska kyrkans filmpris. Den med ikonhantverkets noggrannhet utförda och helt lilla ikonen är cirkelrund. Erland Forsberg berättar på sitt mjuka och varmt humoristiska sätt om sina tankar kring arbetet med det annorlunda uppdraget att framställa en ikon för filmpriset. – Ett filmpris är ju så att säga raka motsatsen till en det man kallar  en ”filmkalkon”, symbolen måste ju bli något som lyfter, säger Erland och skrattar. – Då passar i detta sammanhang en ängel, Angelos. Det finns också en blinkning till mot filmens huvudstad, Los Angeles, Änglarnas stad. Angelos cirkelrunda form kommer från ett kameraöga. Det var en utmaning att måla i så litet format.