Senior Advisors

Kultursamverkan har ett nätverk av medarbetare med lång arbetslivserfarenhet

 

Tillsammans arbetar vi för att utveckla Kultursamverkans verksamheter.

KG Hammar, Se människan

Erna Roos,  Se människan; programplanering 

Lars Svedjenäs , Se människan; scenen, utställningar

Roland Hedlund, Se människan; scenen, TV-produktion

Ing-Marie Svedjenäs, Se människan; utvärdering

Michael Ekdahl, Se människan; Samtal fortsätter

Annica Starfalk, Se människan, litteraturbevakning

Anders Kompass, Kvalitetsmässan

Lennart Engström, Heliga rum