Utställningar

Samtliga nedanstående utställningar finns för utlåning av Kultursamverkan Svenska kyrkan.

Tre utställningar: Kvinnor bakom murar i Ryssland, bilder från Ukraina och Tjernobyl

Victoria Ivleva - känd rysk journalist och fotograf och aktiv i yttrandefrihetsfrågor både i Ryssland och Ukraina, var vår gäst under Bokmässan 2014. Kultursamverkan har flera av hennes fotoutställningar till utlåning.

HON: en berättelse om kvinnor i Mellanöstern

Fotoutställning av Charlotta Sparre, fotograf, diplomat och tidigare ambassadör, som visar positiva bilder av starka kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika.

Bildrikt talat - utställningen med biskop Martin Modéus bilder

Biskopen i Linköpings stift Martin Modéus slår ett slag för bildens plats i kyrkan. Utställningen är en del av fotoboken med samma namn. Sedan denna utställning gjordes, har Martin Modéus valts till ärkebiskop för Svenska kyrkan.

Heliga rum: Göteborg - en stad med många religioner

Utställning på Göteborgs stadsbibliotek 12 januari - 23 mars 2022. OBS! Förlängt en månad. Skolklasser på högstadiet och gymnasiet välkomnas. Lärarhandledning och guide finns. Seminarier publiceras löpande här nedan.

Femton scener ur Jesu liv

Dan Wolgers bildsvit Femton scener ur Jesu liv med tydande texter av Caroline Krook. Konstverken är fotograferade av Jan Almerén.

Mea She´arim

Gator i Mea She'arim

En utställning med bilder och texter från de ultraortodoxa kvarteren i Jerusalem.

Tranströmer - 20 fotografers tolkningar

”Se Tranströmer – 20 fotografers tolkningar”

Nobelpristagaren Tomas Tranströmers dikter utvalda av 20 fotografer, som tolkar dem genom sina fotografier.

Himlens fönster ikonmålning

Himlens fönster

Ikonmålare Erland Forsbergs arbete med en ikon följs i bilder och beskrivande texter.

Leve demokratin!

Vad kan vi lära av historien i Tyskland mellan 1918 och 1933? Utställning med fakta om utvecklingen under denna tidsepok finns att låna av Kultursamverkan. En demokrati är inte en självklarhet, utan något vi alla måste försvara tillsammans. Var och en har ett ansvar.

Ögonblick - Göteborgs innerstad 2018 – 2019

En utställning med bilder från innerstaden i Göteborg tagna av fyra gatufotografer som medverkar i projektet.

Edith Södergran - kattbilder och dikter

Utvalda bilder tagna av Edith Södergran från början av 1900-talet tillsammans med ett antal av hennes dikter.

Nya medier - nya "sanningar"

Dramatiska förändringar pågår i medielandskapet, vilka får kännbara konsekvenser för kunskapsförmedling och värderingar - och ytterst för demokratin. Här har ni även möjlighet att se hela utställningen som pdf.

Ögonblick – fotografier från Göteborg 2015-2017

Ögonblick är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs-Posten, Innerstaden Göteborg och Svenska kyrkan. Projektet syftar till en långsiktig fotodokumentation av Göteborgs innerstad.

Lavendelfång

En slant i muggen – och sedan?

Utställning om romernas situation i Roman, Rumänien, där odlingen sker av lavendeloljan Flower of Hope. Det är hit som insamlingen gick i samband med biskop Per Eckerdals pensionering.

Hämta samtalshandledning för studiecirkel om utställningen ”Se Tranströmer”

Se Tranströmer – dikter och bilder för samtal om dikt och liv. Samtalshandledningen vill ge inspiration och idéer för det goda, fördjupande samtalet.

Kontaktpersoner är

Lars Svedjenäs
Kultursamverkan Svenska kyrkan
e-post lars.svedjenas@telia.com
Tel. 0708-864685

Kristina Bergqvist
Kultursamverkan Svenska kyrkan
e-post kristina.bergqvist@svenskakyrkan.se

Mikael Ringlander
Präst & Projektledare
Kultursamverkan Svenska kyrkan
Box 119 37
404 39 Göteborg
e-post mikael.ringlander@svenskakyrkan.se
Tel. direkt +46 31 771 30 56, (kopplar till mobilen)
För sms använd +46 705 18 19 95
Tel. växel +46 31 771 30 00  
Fax. +46 31 771 30 30


www.kultursamverkan.se