Utställningar

Samtliga nedanstående utställningar finns för utlåning.

Kontaktpersoner är

Lars Svedjenäs
Kultursamverkan Svenska kyrkan
e-post lars.svedjenas@telia.com
Tel. 0708-864685

Kristina Bergqvist
Kultursamverkan Svenska kyrkan
e-post kristina.bergqvist@svenskakyrkan.se

Mikael Ringlander
Präst & Projektledare
Kultursamverkan Svenska kyrkan
Box 119 37
404 39 Göteborg
e-post mikael.ringlander@svenskakyrkan.se
Tel. direkt +46 31 771 30 56, (kopplar till mobilen)
För sms använd +46 705 18 19 95
Tel. växel +46 31 771 30 00  
Fax. +46 31 771 30 30


www.kultursamverkan.se