Foto: gettyimages.com

Vetenskapsfestivalen 2023

Vetenskapsfestivalen 2023 äger rum 18-23 april. Festivalens tema är "Gränser". Välkommen till en festival där existentiella frågor om livets villkor och möjligheter får samspela med vetenskapliga rön. Svenska kyrkan medverkar flera programpunkter, framför allt i Göteborgs domkyrka men även på andra platser i Göteborg. Hela festivalen är gratis men till invigningen behöver man förboka biljetter på Vetenskapsfestivalens hemsida.

No Trespassing!

Vad gör människans territoriella gränsdragningar med såväl de som är innanför som utanför gränsen? Onsdag 19 april 2023 i Göteborgs domkyrka, klockan 18.00-20.30.

Darwins stege – farlig humor 

Vill vi ha gränser för vad som är okej att skämta om? Torsdag 20 april 2023 på Vetenskapsfestivalens scen i Nordstan, klockan 14.30-15.30.

När religion och nya världar möts

Vilken roll har religion i mötet med nya världar, och vad händer med identitet och självförståelse? Torsdag 20 april 2023 i Café Sirius c/o Sci-Fi Bokhandeln, klockan 17.00-18.00.

Musik och hjärta – hur det estetiska kan läka oss

Musik kan användas vid behandling av demens. Men hur kan något estetiskt ha mätbar effekt på hälsan? Torsdag 20 april 2023 i Göteborgs Domkyrka, klockan 18.00-20.00.

Pursuit of the Good Life and the Limits of Science

How far can science and technology deliver the good life? What else might human fulfilment require? Fredag 21 april 2023 i Göteborgs Domkyrka, klockan 18.00-20.30.

Fyra timmar om döden och döendet

Fem forskare, tre föredrag, en utställning och en kort dokumentärfilm utforskar döden och döendet Lördag 22 april 2023 i GEST Karl Johansgatan 88, klockan 14.00-18.00.

Podden "Darwins stege"

En podd om tro, vetenskap och fantasi. Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling och projektledare för Svenska kyrkans del av Vetenskapsfestivalen, samtalar om livets stora frågor tillsammans med forskare från akademin.