Person står på ett berg och tittar upp på stjärnhimlen
Foto: Getty Images

Vetenskapsfestivalen 2021

Vetenskapsfestivalen 2021 –en helt digital festival. Temat för årets festival var "Level up". Nu kan du ta del av våra inspelade programpunkter här.

AI, Democracy and Human Flourishing

Questions such as ’Why are we here?’ and ’What makes for a good life?’ have been asked for thousands of years and essentially boil down to the question of human flourishing. In the current age, when most of us are bombarded with messages about what we should or should not do to live healthily and find meaning, a careful consideration of the contributions of both scientific insight and spiritual wisdom provides a new angle. (Seminar in English). Saturday 17 april 2021 11.00-12.30.

Podden "Darwins stege"

En podd om tro, vetenskap och fantasi. Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling och projektledare för Svenska kyrkans del av Vetenskapsfestivalen, samtalar om livets stora frågor tillsammans med forskare från akademin.