Program för Teologiska hörnan 2018

Välkommen till samtal om tro, Gud, existens och mening. I montern (G01:01)kan du prata med författare och forskare som är aktuella med böcker eller annan utgivning inom teologi. Här hittar du hela programmet. Mellan passen finns teologer och studenter på plats för samtal och frågor.

Ur programmet

Möt ärkebiskop Antje Jackelén

Antje Jackelén är Svenska kyrkans ärkebiskop. Hon är ofta aktuell i samtidsdebatten, inte minst om kyrkans roll i samhället. Fredag 28 september klockan 16.15 kommer hon till Teologiska hörnan för att prata med dem som är där.

Möt Joel Halldorf

Forskaren och författaren Joel Halldorf skriver ofta om teologi i och om samtiden i olika tidningar. Han är aktuell med boken "Gud: återkomsten", om religionens återkomst och vad det betyder för politiken, samhället och våra liv. Träffa honom på torsdag 27 september klockan 16.15.

Möt Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson är professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter. Hon har skrivit boken "Övervakad: Människor, maskiner & Gud", om livet i vårt digitala övervakningssamhälle. Kom och prata med henne fredag 28 september klockan 13.15.

Möt Kent Wisti

Kent Wisti är präst, satiriker och bildkonstnär. Han är aktuell med flera utställningar och böcker. Kyrkan, samtiden och konsten är hans områden. Kom och prata med honom söndag den 30 september 12.15.

Möt Susanne Rappmann

Biskopen i Göteborgs stift, Susanne Rappmann har bland annat forskat om teologi och funktionshinder. ”Vår Gud bär sår" är hennes valspråk. Lördag 29 september kan du träffa henne klockan 14.15.

Möt Ola Sigurdson

Ola Sigurdson är professorn i systematisk teologi som har gjort teologi om bland annat kroppen, politik, film och zombies. Kom och prata med honom klockan 10.20 torsdag 27 september.

Torsdag 27 september 2018

10.00 Invigningen av teologiska hörnan inleds med ett samtal på Se Människan-scenen. Medverkande är professor Ola Sigurdson och biskop Björn Vikström.

10.20-10.45 Ola Sigurdson, professor i systematisk teologi, Göteborgs universitet. Har gjort teologi om bland annat kroppen, politik, film och zombies.

11.15-11.45  Lisa Buratti, doktorand i Nya Testamentet, Lunds universitet. Skriver om begreppet vägen. De första kristna kallades som ”dem som tillhör Vägen”, vad betyder det?  

12.15-12.45 Sara Wrige, präst och doktor i fysik. Skriver och fortbildar om frågor om teologi och naturvetenskap.

13.15-13.45 Björn Vikström, biskop i Åbo. Aktuell med en bok om sexualitetens, parförhållandets och äktenskapets teologi. Fontana Media.

14.15–14.45 Cristina Grenholm, präst, forskare och kyrkosekreterare, Svenska kyrkan. Aktuell med forskning om Gud, förtvivlan och hopp.

15.15–15.45 Elisabeth Gerle, präst och professor i etik. Aktuell med boken Passionate Embrace, Cascade. Skriver om kropp och Eros, nationalism
och fred.

16.15-16.45 Joel Halldorf, forskare och författare. Skriver ofta om teologi i och om samtiden. Skribent på Expressens kultursidor. NOD/Dagen och Libris.

17.15-17.45  KG Hammar, ärkebiskop em. Aktuell med teologi om hur man kan prata om Gud, om fred och om Dag Hammarskjöld.

Fredag 28 september 2018

09.15-09.45  Clara Nystrand och Ida Wreland, från podden Tolkning pågår. Det är en teologipodd med tolkande samtal om tro och liv. Varje poddavsnitt är ett samtal mellan två eller fler personer om söndagens bibeltexter. 

10.15-10.45 Jesper Svartvik, präst och professor i religionsteologi vid Lunds universitet. Skriver i sin senaste bok om konsten att bli vän med nåden. Verbum.

11.15-11.45 Pontus Bäckström och Lisa Westerberg, Kyrka mot Rasism. Ett nätverk och initiativ av engagerade i Svenska kyrkan som vill motverka rasism och stå upp för människovärde och mångfald.

12.15-12.45  Patrik Hagman, docent i politisk teologi, Åbo akademi. Aktuell med den tredje boken i hans OM-serie: OM TRON Att söka den djupa verkligheten. Artos.

13.15-13.45 Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter vid THS. Aktuell med boken Övervakad: Människor, maskiner & Gud. Timbro förlag 

14.15-14.45 Lina Sjöberg, teolog som blivit skönlitterär författare. Hennes senaste roman, Simson, handlar om en vilsen ung man som hemsöks av ett raseri och kämpar för att få ihop sitt liv. Weyler förlag.

15.15-15.45 Ulf Jonsson, religionsfilosof på Newmaninstitutet, jesuitpater och redaktör för Signum. Har bland annat skrivit om hur man kan tänka om Gud. Signum.

16.15–16.45  Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ofta aktuell i samtidsdebatten, inte minst om kyrkans roll i samhället.

17.15–17.45 Jakob Wirén, docent i systematisk teologi. Forskar och skriver om religionsmöten och om kyrkans undervisning. 

18.15-18.45 Lovisa Nyman, doktorand Lunds universitet. Forskar om förståelsen av mellanmänskligt beroende i feministisk teologi och hur denna teologi kan vara en resurs för det svenska samhället. 

Lördag 29 september 2018

09.15-09.45 Jenny Ehnberg, forskare Svenska kyrkan. Forskar om etik i en global värld, bland annat om vad mänskliga rättigheter innebär.

10.15-10.45 Martin Westerholm, forskare GU och redaktör för International Journal of Systematic Theology. Forskar om filosofiska grunder för Kristen tro och etiska implikationer.

11.15-11.45 Sven Hillert, präst och författare. Skriver i sin senaste bok om hur tron behöver förnyas för en hållbar framtid. Argument förlag.

12.15-12.45  Jonas Eek, präst, teolog och debattör och ledarskribent. Skriver ofta om kyrkan och samtidens utmaningar. Verbum 

13.15-13.45 Mikael Winninge, docent i Nya testamentets exegetik. Aktuell med Dödahavsrullarna på svenska. Ansvarig för arbetet med översättning av Bibeln till svenska, samiska och övriga minoritetsspråk. Bibelsällskapet.

14.15–14.45 Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift. Har forskat om teologi och funktionshinder. ”Vår Gud bär sår" är hennes valspråk.

15.15-15.45 Mikael Larsson, forskare och bibelvetare Svenska kyrkan. Aktuell med forskning om barn i Bibeln och om Bibeln i samtidskulturen.

16.15-16.45 Lennart Thörn, forskare och pastor. Har ägnat sitt yrkesliv åt fördjupning och forskning av Lukasevangeliet, aktuell med kommentarbok med både provocerande och revolutionerande tankar. Libris.

17.15-17.45 Andreas Holmberg, präst och doktorand, Stockholms stifts forskarskola. Studerar den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar i utpräglade mångfaldsmiljöer.

Söndag 30 september 2018

10.15-10.45 Karin Rubenson, doktorand i kyrkovetenskap, Uppsala universitet. Forskar om barns plats i gudstjänsten och om hur de upplever den.

11.15-11.45  Viktor Aldrin, lektor i SO-didaktik, Högskolan i Borås. Forskar om teologi och pedagogik. Aktuell med boken om Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola. Artos.

12.15-12.45  Kent Wisti, präst, satiriker och bildkonstnär. Aktuell med tre böcker och flera utställningar. Kyrkan, samtiden och konsten är hans områden.

13.15-13.45 Caroline Krook, biskop, har skrivit flera bön- och meditationsböcker, senast om Dan Wolgers konst. Ingmar Bergman har hon nalkats utifrån de existentiella frågorna i filmerna.

14.15-14.45 Per Eckerdal, teolog och biskop. Har bland annat arbetat med frågor om diakonivetenskap, och nu senast med Svenska kyrkans nya gudstjänstböcker, som togs i bruk i somras.

15.15-15.45 Staffan Olofsson, professor emeritus i Gamla testamentet vid Göteborgs universitet. Har bland annat skrivit om Bibeln och skönlitteratur.

 

Läs mer om Teologiska hörnan
Porträtt på Nadia Bolz-Weber.

Svenska kyrkan på Bokmässan

Varje år medverkar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan. År 2019 var mässans tema jämställdhet och vi ställde frågan hur teologin kan bidra till diskussionen om kvinnor, män, sex och religion. Huvudgäst var den amerikanska prästen och aktivisten Nadia Bolz-Weber.

Seminarieprogrammet 2018

Elisabeths Åsbrink och ärkebiskop Antje Jackelén samtalar om hur vi kan skydda demokratin i ett av årets åtta seminarier. Här hittar du hela det aktuella programmet.

Scenprogram Se människan 2018

Se människan-scenen bjuder i år på ett 70-tal programpunkter med författare som Johannes Anyuru, Sara Stridsberg, Jonas Gardell, Clara Henry, Agnes Lidbeck och många fler.