Kontakt

Kontaktinformation

Personer som på olika sätt är involverade i
Kultursamverkan Svenska kyrkan

   
Mikael Ringlander
Prost och programchef
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
Box 11937, 404 39 Göteborg
Tel: 031-771 30 56
Fax: 031-771 30 30
Mobil: 0705-18 19 95
E-post: mikael.ringlander@svenskakyrkan.se
 
 
Kristina Bergqvist
Koordinator
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
Box 11937, 404 39 Göteborg
Tel: 031-771 30 66
 
 
Erna Roos
Fil.lic. bibliotekarie
Tel: 031-13 28 27
Mobil: 0733-80 02 68
E-post: erna.roos@hotmail.se
 
 
 
Synpunkter på hemsidan:
webmaster.gbgstift@svenskakyrkan.se