Tack för den här tiden

Nyhet Publicerad Ändrad

Diakon Anna-Sol Renberg kommer att gå vidare mot nya utmaningar och lämnar därför sin tjänst i Älvsby församling. Här nedan tackar hon för den tid som varit.

Hej!
Detta är diakon Anna-Sol Renberg som skriver.

Jag tar på detta sätt avsked av er alla, då jag beslutat mig för att säga upp mig. Pendlingen mellan Luleå och Älvsbyn tar sin tid, och då jag har tonårsbarn vill jag inte vara borta längre än nödvändigt från familjen.

Jag vill tacka för denna tid, för alla er som jag mött. Jag är så stolt och glad för de olika verksamheterna, och framför allt för alla fantastiska frivilliga. Vill särskilt lyfta besöksgruppen som gör ett fantastiskt arbete med att besöka människor samt alla frivilliga i det mångkulturella arbetet, t ex vår mångkulturella mötesplats på måndagar och kvinnocaféet på Stigarna på tisdagar. Vi är alla kallade att tjäna varandra och göra gott, och det har jag sett många goda exempel på här i Älvsbyn, både i det lilla och i det stora. 

Anna-Sol Renberg

Tack alla samverkanspartners för gott samarbete, ingen nämnd ingen glömd. Att Älvsby församling är en del av många olika sektioner i samhället är tydligt, och det känns bra att jobba tillsammans med andra som har samma mål; att människor ska må bra och ha det meningsfullt.

Vill också lyfta ett tack till Älvsby flyktinghjälp, som gör ett fantastiskt arbete för nyanlända.

Slutligen vill jag hälsa till alla er som jag inte hinner ta farväl av på annat sätt. Ni är många som finns i mina tankar och böner.

Tack för stöd och uppmuntran, tack för delande, tack för glädje och skratt, tack för tårar och kramar! Glöm inte att just du är värdefull och älskad, och oändligt dyrbar i Guds ögon.

Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen skull För ingen annan är som du (Psalm 791)

Hello!
This is Anna-Sol Renberg, deacon in Älvsby församling. With these words I am saying goodbye to you all, because I have decided to leave my work in Älvsbyn. The travel between Luleå and Älvsbyn takes a lot of time, and I do not want to be away from my family to much, as my children are 13 and 15 years old.
I want to thank you all for this time. I am so happy and proud over the different activities we have, and for all wonderful volunteers. For example the volunteers on our"mångkulturella mötesplats" and the "kvinnocafé". God wants us all to serve each other and to do good, and I have seen so many examples of this in Älvsbyn, both small and big actions. Thank you all partners in this work. We are many who works for the same goal: to make people smile and have something meaningful to do.
I want to give a big thanks to Älvsby flyktinghjälp, an organization that helps refugees in Älvsbyn. We have done a lot of work together, and I impressed by your work!
Thank you for support and encouragement, for sharing, for joy and laughter, for tears and hugs! Do not forget that you are important and loved, and infinitely precious in God's eyes.
“I hope you know that you are valuable, that you are important here and now. That you're loved for your own sake. For no one else is like you.”

(From the Swedish hymn 791)


Finally I want to say goodbye and thank you to all you that I did not have the possibility to say goodbye to in person. You are so many hat are in my thoughts and prayers.
I wish you all the best!


/Anna-Sol Renberg, diakon Älvsby församling