Vi söker gravrättsinnehavare

Nyhet Publicerad

Varje år besiktas gravstenar. Ett arbete vi utför av säkerhetsskäl då stenen riskerar att bli en säkerhetsrisk för både personal och kyrkogårdens besökare.

Vi söker gravrättsinnehavare

Gravplatser som saknar gravrättsinnehavare märks med en grön skylt. Har du frågor gällande gravrätter som berör din släkt eller bekanta, vänligen kontakta oss. Hör ingen av sig inom två år riskerar gravrätten att upphöra. 

Varje år besiktas ett antal gravstenar. Det är ett ständigt pågående arbete vi är skyldiga att utföra av säkerhetsskäl. Stenen riskerar att bli en säkerhetsrisk för både kyrkogårdens personal och besökare. Är stenen i behov av reparation är du som gravrättsinnehavare skyldig att åtgärda detta. Den som önskar kan via förvaltningen få hjälp med att åtgärda eventuella fel. Kontakta då Lars Olofsson.