Musik i församlingen

Nyhet Publicerad

Kören Octava i Hornsbergskyrkan och Musikgudstjänst i Sunne kyrka

Hornsbergskyrkan
 24/4, 17:00 "D.C al Fine" - Körkonsert Kören Octava, dirigent Henry Åkerlund Sunne kyrka 23/4, 18:00 Musikgudstjänst Ingvar Bergner, Katarina Bergner-Åhlén, Viktoria Sätter, Margita Paulsson. 

Sunne kyrka
23/4, 18:00 Musikgudstjänst Ingvar Bergner, Katarina Bergner-Åhlén, Viktoria Sätter, Margita Paulsson.