Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Byarums pastorat

Byarum-Bondstorps och Svenarums församlingar omgärdar "vår lilla stad" Vaggeryd och bildar tillsammans Byarums pastorat.

Våra olika gudstjänstformer

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Klicka här om Du vill veta mer om Svenska kyrkans olika typer av gudstjänster.