Foto: Håkan Sparf

Bondstorps kyrka

Bondstorps kyrka är en vacker rödmålad träkyrka som ligger söder om Jönköping i den lilla byn Bondstorp. Kyrkan är byggd i slutet av 1600-talet och är väl värd ett besök.

Historia

I Bondstorp har funnits en, möjligen två, före den nuvarande. Den första byggdes troligen redan under 1200-talet. De tidigare kyrkorna vet man mycket lite om. År 1693 var den gamla kyrkan så bristfällig och förfallen att den var tvungen att återuppbyggas.
Den nuvarande kyrkan är byggd i trä under åren 1694-1695.

Klockstapeln flyttades år 1766 från kyrkogårdens hörn till kyrkans västra gavel och blev ett klocktorn. Kyrkan fick sin första orgel år 1857. Åren 1889-1891 gjordes åter en resturering av kyrkan. Man ersatte bland annat den gamla spånbeklädnaden med kalkrappning. Åren 1953-1954 utfördes den mest omfattande renoveringen av kyrkan då den byggdes om från grunden.

Senare har kyrkan handikappanpassats med särkild ingång. Spånbeklädnaden har bytts under sommaren 2016.

Film om kyrkan och dess historia

Länk till kyrkguiden

Läs mer om Bondstorps kyrka

 

 

 

änk till kyrkguiden

NYHETER

Kyrkogårdens sydvästra del

Arbetet med att bygga fler gravsättningsalternativ på Bondstorps kyrkogård kommer att genomföras under hösten. Området som kommer att användas är den sydvästra delen på kyrkogården. Ritningen på markområdet och anläggningen finns på vår hemsida. Det kommer att anläggas en askgravlund, minneslund och urngravplatser. Ritningen och förslaget som kyrkorådet beslutat att anlägga är ritat av Landskapsingenjör Anders Lusth som även ska bygga anläggningen. Detta är nya gravsättningsalternativ som sedan kommer att finnas på pastoratets samtliga kyrkogårdar. Förklaring till de olika gravsättningsalternativen finner du här.