Dop, vigsel och begravning

Guds omsorg gäller alla människor och hela skapelsen under hela livet. Vår tro är att det även gäller då livet tar slut. På livets resa får vi stanna till vid ett antal viktiga stationer. Dop, vigsel och begravning är både viktiga traditioner och särskilda tillfällen då Gud lovar oss sin omsorg.

Dop

Dopet är en högtid då vi firar att den som döps blir en del i Guds familj. En tradition som går långt tillbaka i historien.

Vigsel

Ett bröllop kan vara enkelt eller avancerat, litet eller stort, regnigt eller soligt men blir alltid ett minne för livet. Oavsett hur ni väljer att utforma er vigsel och ert bröllop så finns det lite att tänka på. Här hittar du information som är bra att ha med i planeringen.

Begravning

Vi samlas för att minnas, ta avsked och överlämna i Guds händer. Så kan begravningsgudstjänsten inledas. Denna gudstjänst är till för att minnas den döde, allt den gjort och betytt. Vid detta tillfälle får vi möjlighet att på ett värdigt sätt ta avsked.

Några ljud- och bildtekniker sitter och jobbar i en bänkrad under inspelningen av en mässa i Uppsala domkyrka.

Musik

Musik är en central del i våra liv. Detta avspeglas också i gudstjänster, både i högtid och i sorg. Vi hoppas att du tar tillvara på möjligheten att ha levande musik. Här kan du läsa om musik vid dop, bröllop och begravning.