Dop

Dopet är en fest i Guds familj

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dopet gör vi tillsammans
I Byarums pastorat får hela familjen vara delaktig i dopakten med läsningar, böner, sånger och eventuella dikter. Dopgudstjänsten följer en speciell ordning, men familjen kan vara med och påverka gudstjänsten. Ett dop kan ingå i en vanlig söndagsgudstjänst eller en egen dopgudstjänst på en lördag eller söndag. Ett eller flera barn kan döpas vid samma gudstjänst.
Inför alla dop hålls ett dopsamtal med präst, i hemmet eller i kyrkan och då man samtalar kring och planerar gudstjänsten.

Dopkaffe och dopklänning
Alla dopfamiljer har möjlighet att låna Mikaelisalen eller samlingsrummet i Vaggeryds kyrka för "dopkaffe". I Svenarum finns det möjlighet att låna församlingshemmet. Naturligtvis är det gratis!
Det finns dopklänningar att låna i alla pastoratets kyrkor. Säg till när du bokar dopet om du vill låna en dopklänning eller lokal för dopkaffe. 

Boka dop
För att boka ett dop ringer du till församlingsexpeditionen, se nedan.

Innan ni ringer kan ni fundera på några datum och tider som passar er, vilken kyrka ni helst vill ha, om ni vill ha en separat dopgudstjänst på en lördag eller i en vanlig gudstjänst en söndag och om ni har några andra önskemål. För de familjer som vill ha en dopgudstjänst en lördag finns det reserverade doptider kl. 13.00 och 15.00 eller söndag kl. 14.00. Det kan bli fler barn som döps under samma dopgudstjänst. 

Det är många som vill döpa sina barn och vi försöker tillgodose alla önskemål så långt det går.

Mer information om dopet finns här.

Mikael Svenningsson

Mikael Svenningsson

Byarums pastorat

Administration och kommunikation, Församlingspedagog