Dop

Dopet är en högtid då vi firar att den som döps blir en del i Guds familj. En tradition som går långt tillbaka i historien.

Dopet är en fest i Guds familj

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas.

Den som döps behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Dopet gör vi tillsammans

I Byarums pastorat får hela familjen vara delaktig i dopakten med läsningar, böner, sånger och eventuella dikter. Dopgudstjänsten följer en speciell ordning, men familjen kan vara med och påverka gudstjänsten. Ett dop kan ingå i en vanlig söndagsgudstjänst eller en egen dopgudstjänst på en lördag eller söndag. Ett eller flera barn kan döpas vid samma gudstjänst.
Inför alla dop hålls ett dopsamtal med präst, i hemmet eller i kyrkan och då man samtalar kring och planerar gudstjänsten.

Musik i dopgudstjänsten

Om du funderar på val av musik kan du läsa mer här.

Dopkaffe och dopklänning

Alla dopfamiljer har möjlighet att gratis låna Mikaelisalen eller samlingsrummet Källan i Vaggeryds kyrka för "dopkaffe". I Byarums kyrka finns en samlingssal för ca 20 personer. I Svenarum finns det möjlighet att låna församlingshemmet
Det finns dopklänningar att låna i alla pastoratets kyrkor. Säg till när du bokar dopet om du vill låna en dopklänning eller lokal för dopkaffe. 

Boka dop

För att boka ett dop ringer du till församlingsexpeditionen, se nedan.

Innan ni ringer kan ni fundera på datum och tider som passar er, vilken kyrka ni vill var i, om ni vill ha en separat dopgudstjänst eller i en vanlig gudstjänst en söndag. För de familjer som vill ha en separat dopgudstjänst en lördag finns det reserverade doptider kl. 11.00, 13.00 och 15.00 eller söndag kl. 14.00. Det kan bli fler barn som döps under samma dopgudstjänst. 

Det är många som vill döpa sina barn och vi försöker tillgodose alla önskemål så långt det går.

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Här läser du om hur gudstjänsten går till.