Siluetten av två personer som sitter på en parkbänk. En röd termos står mellan dem.
Foto: Marie Åhfeldt / Mås Illustra

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans sociala arbete, som har sin grund i medmänsklighet och varje människas dyrbara värde.

Diakonin ska stödja och hjälpa människor till självhjälp i utsatta livssituationer.

Diakonin finns även där för människors existentiella frågor och behov. Diakoni riktas mot de behov som finns i samhället och är öppen för förändrade behov.

I det diakonala arbetet är tilltron till alla människors inneboende resurser självklar.
Men en människa kan behöva hjälp till att frigöra sina egna resurser, till att hjälpa sig själva.