Foto: Madelen Zander /Ikon

Diakoni

Vi kan alla hamna i situationer i livet då vi behöver någon att prata med. Som diakon finns jag här för samtal i situationer när livet gör ont.

Jag har tystnadsplikt, för inga journaler och samtalen är kostnadsfria. Jag kan även hjälpa till i kontakt med olika myndigheter.

Om du behöver samtala med någon eller få annat stöd så är du välkommen att höra av dig till mig.

 

Mötesplats Vaggeryd

Storgatan 45

Leva vidare grupp

Alla hanterar en förlust av en nära anhörig på olika sätt. Det kan vara en hjälp att träffa andra i samma situation och dela tankar och erfarenheter.

Du behövs!

Som medmänniska i kyrkans sociala arbete behöver vi Dig.

Siluetten av två personer som sitter på en parkbänk. En röd termos står mellan dem.

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans sociala arbete, som har sin grund i medmänsklighet och varje människas dyrbara värde.