Foto: Lars Andersson

Svenarums församlingshem

Svenarums församlingshem ligger uppe på en kulle söder om Svenarums kyrka. Lokalen används till kyrkans olika verksamheter,gudstjänster under vintern, minnesstunder, dopkaffe och så vidare. Även föreningar hyr lokalen till möten och studiecirklar.

Under sommaren 2020 är omläggningen klar av yttertaket på Svenarums församlingshem. Vi är mycket nöjda med resultatet och tackar de entreprenörer som utfört arbetet.

Entreprenörer har varit:

  • Åkerhags Byggnads AB
  • Sydställningar AB
  • Toftgårds Plåtslageri AB
  • Kalins Måleri AB

 

Foto: Petra Bertilsson

I Svenarums församlingshem finns ett kök och en stor sal med bord och stolar. På bottenvåningen finns utrymmen för barn- och gruppverksamhet. Det finns plats att duka för 80 personer.

Det är gratis att låna Svenarums församlingshem till minnesstunder och dopkaffe.

Lokalerna går bra att hyra vid ett enstaka tillfälle eller upprepade gånger under en viss period.
Hel dag 500:-
Halv dag (mindre än 5h) 250:-
Ett rum (ej kök) 150:-

Halva beloppet för de som hyr mer än fem dagar på halvår.