Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Begravningsverksamheten och kyrkogårdar

huvudman för begravningsverksamheten

I samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkan fortsättningsvis skall vara huvudmän för begravningsverksamheten.
Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet.

Eftersom Svenska Kyrkan fick fortsätta att vara huvudman för begravningsväsendet inrättades ett begravningsombud vars uppgift är att föra talan och bevaka de frågor  för de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.

I Vaggeryds kommun är Uno Jonsson begravningsombud. Du når honom på telefon: 073-447 21 15

byarums pastorat

I Byarums pastorat finns det tre stycken kyrkogårdar (begravningsplatser), Byarums, Svenarums och Bondstorps. Dessa sköts av kyrkogårdsförvaltningen. För icke kristna trosbekännare finns avtal med förvalningen i Gislaved om att de upplåter särskilda gravplaser. För de som vill ha en begravning utan religiösa förtecken tillhandahåller vi den möjligheten i Skillingaryds gravkapell.

De krematorier som finns i vår närhet är krematoriet vid Skogskyrkogården i Jönköping samt ett i Värnamo.

ansvarsfördelning

Begravningsbyråernas och begravningsverksamhetens fördelning av ansvar beskrivs i följande ansvarsdokument

Efter dödsfallet kanske du vill ta ett sista farväl till den avlidne. Du kan göra det i bårhuset i Byarum där vi har vår visningslokal. Kontakta din begravningsentreprenör eller kyrkogårdsförvaltningen inför ett sådnat besök.

 

Med tiden händer saker med graven och kanske med dig själv. Vissa saker behöver åtgärdas. Stenen kanske lutar, du orkar inte sköta graven själv eller rent av att det glöms bort vem som blev satt som innehavare av gravrätten