Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Begravningsverksamheten och kyrkogårdar

Huvudman för begravningsverksamheten

I samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkan fortsättningsvis skall vara huvudmän för begravningsverksamheten.
Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet.

Eftersom Svenska Kyrkan fick fortsätta att vara huvudman för begravningsväsendet inrättades ett begravningsombud vars uppgift är att föra talan och bevaka de frågor  för de som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.

I Vaggeryds kommun är Uno Jonsson begravningsombud. Du når honom på telefon: 073-447 21 15

Byarums pastorat

I Byarums pastorat finns det tre stycken kyrkogårdar (begravningsplatser), Byarums, Svenarums och Bondstorps. Dessa sköts av kyrkogårdsförvaltningen. För icke kristna trosbekännare finns avtal med förvalningen i Gislaved om att de upplåter särskilda gravplaser. För de som vill ha en begravning utan religiösa förtecken tillhandahåller vi den möjligheten i Skillingaryds gravkapell.

De krematorier som finns i vår närhet är krematoriet vid Skogskyrkogården i Jönköping samt ett i Värnamo.

Bisättning

Efter dödsfallet kanske du vill ta ett sista farväl till den avlidne. Du kan göra det i bårhuset i Byarum där vi har vår visningslokal. Kontakta din begravningsentreprenör eller kyrkogårdsförvaltningen inför ett sådant besök.

 

Ansvarsfördelning

Begravningsbyråernas och begravningsverksamhetens fördelning av ansvar beskrivs i följande ansvarsdokument

Begravningsplats med en rad av gravstenar som alla har färgsprakande blommor. Solen skiner.

Gravskötsel

Som gravrättsägare finns det möjlighet att köpa skötseln från kyrkogårdsförvaltningen. Då hålls gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Gravrätt och gravskick

Här kan du läsa om de olika gravsättningsalternativ som erbjuds i Byarums pastorat. På våra kyrkogårdar finns olika typer av gravplatser som presenteras nedan. Hör gärna av dig till någon av våra vaktmästare om du har frågor eller vill se områdena på kyrkogården.

Vinterunderhåll

Bra att veta om hur vi underhåller gångar under vintern.

Om Begravning

Mer om gravplats-gravsättning-ceremoni-lag-avgift

Säker gravsten

Kraven på säkerhet är till för att säkerställa att varken besökare eller personal som utför arbete på gravplatsen ska utsättas för olycksfallsrisk.

Vi söker gravrättsägare

Dokument som visar ett antal gravar som söker gravrättsägare samt dokument som visar återtagna gravrätter till huvudmannen (Byarums pastorat).