Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är pastoratets, grundläggande styrdokument. Församlingsinstruktionen ska vara en hjälp att både ta ut riktning och hålla kursen mot framtiden.

Byarums pastorats församlingsinstruktion hittar du här.

 

Att arbeta fram en församlingsinstruktion är ett lagarbete som ska få ta tid. Tillsammans är nyckelordet. Instruktionen utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i nära dialog med stiftsorganisationen och, i förekommande fall, församlingsråden. Församlingsaktiva (inklusive barn och ungdomar), förtroendevalda och anställda i pastoratet ska vara delaktig