Svenarums kyrka i sommarskrud.
Foto: Emilie Stjernqvist

Svenarums kyrka

Svenarums kyrka ligger utmed riksväg 30 i det lilla samhället Svenarum. Bredvid kyrkan finns även ett kor som kallas Stedska kapellet.

Historia
Den första kyrkan i Svenarum bör ha tillkommit under första hälften eller mitten av 1100 talet. Det var förmodligen en träkyrka en s.k. stavkyrka. Den första gången Svenarum omnämns i skrift är 1281. Då var det fint besök i byn. Kungen, Magnus Ladulås, var här och han var förmodligen också i kyrkan

Svenarums kyrka byggdes i etapper under 1700-talet. Den korsformade kyrkan byggdes på platsen för den medeltida kyrkan. I början av 1800-talet tillkom tornet som i sin tur ersatte den klockstapel som fram till dess burit kyrkans klockor.  

Beskrivning av kyrkan

2014 genomgick Svenarums kyrka en omfattande renovering.

Renoveringen av kyrkan

Film om kyrkan och dess historia

 

Länk till kyrkguiden