Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet

Kyrkofullmäktiges uppgifter:

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst
1. godkännande av församlingsinstruktionen
2. mål och riktlinjer för verksamheten,
3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,
7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och
8. ansvarsfrihet.

 

 

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ledamöter
Ordförande Kristina Nordquist, 070-777 02 19
Vice ordförande Anette Gunnarsson
Jan Andersson
Mats Bergman
Sverker Bernhardsson
Peter Fransson
Linnea Graab
Torbjörn Gunnarsson
Håkan Gustavsson
Kristina Gustavsson
Tomas Gustavsson
Håkan Johansson
Maria Wiss Johansson
Robert Karlsson
Birgitta Lilja
Britt Lorentzon
Per Nord
Oscar Nordquist
Marie Olsson
Tommy Ottosson
Anders Rosenqvist
Anna Karin Slunge
Emma Toffer
Carl-Gunna Vidja
Kenneth Åberg   

Ersättare
Kjerstin Bengtsson
Claes-Göran Carlsson
Bo Ekström
Inger Fröding
ing-Marie Johansson
Solweig Karlsson
Lars-Göran Nilsson
Anders Nordquist
Inger Skoghäll Strand
Gunilla Svensson
Christina Svensson
Raymond Svensson
Kristian Säll