Foto: Ikon

Vår verksamhet

Kyrkan i ditt liv? En kyrka i ditt liv. "Kyrkan varje dag" presenterar de aktuella sammankomster som du kan delta i och vara en del av. Det är platser där möten sker.

Vi vill arbeta för gemenskaper där vi möts i vardag och högtid för att dela tro, tid, livet, måltiden, kultur, traditioner och samtalen.

Byarums pastorats församlingsinstruktion

Gudstjänster och bön

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Det är ett tillfälle att möta Gud, ta del av gemenskapen och att lovsjunga. Bönen är kanske den viktigaste men minst synliga delen av församlingens arbete. Förutom att kyrkorna står öppna för enskild bön och ljuständning erbjuder vi tt ta del i bönelivet.

Konfirmation

Välkommen med!

Barn och familj

Att få vara tillsammans med andra människor stora som små och göra saker man tycker om är både utvecklande och framför allt roligt.

Några personer samtalar vid ett bord.

För vuxna

Här finns olika verksamheter som du kan delta i men också verksamheter som du kan engagera dig i som ideell.

Frukost i Vaggeryds kyrka

Under terminstid, på torsdagar, äter vi frukost tillsammans i Mikaelisalen efter en kort morgonbön som startar 8:45 inne i kyrkan.

Gemenskap för daglediga

Här står gemenskapen i centrum. Välkommen med!

Kör och musik

Tycker du om att sjunga och spela? Vi har flera körer att välja på – för olika åldrar, för dig som är en van sångare och för dig som vill pröva på.

Kalender

för verksamhet i Byarums pastorat.