Foto: Ikon

Verksamhet & församlingsgemenskap

Kyrkan i ditt liv? En kyrka i ditt liv. "Kyrkan varje dag" presenterar de aktuella sammankomster som du kan delta i och vara en del av. Det är platser där möten sker.