Församlingsråd

I Varje församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd som styrelse.

Församlingsrådets uppgifter:

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

I Byarums Pastorat finns två församlingar.

Byarum-Bondstorps församling och Svenarum församling

Byarum-Bondstorps församlings församlingsråds ordf:

Håkan Johansson, 076-177 05 55

Svenarums församlings församlingsråds ordf:

Kristina Nordqvist, 070-777 02 19