Församlingsråd

I Varje församling ingår ett församlingsråd som arbetar med församlingens gudstjänstliv, kyrkor m.m.

Församlingsrådets uppgifter:

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

De uppgifter som alla församlingsråd ska fullgöra enligt kyrkoordningen är följande:

  • Gällande församlingens gudstjänstliv
  • Gällande församlingens kyrka/kyrkor
  • Gällande kyrkvärdar och kollekter


I Byarums Pastorat finns två församlingar:
Byarum-Bondstorps församling och Svenarum församling.

Församlingsråd i Byarum-Bondstorps församling 2022-2025

Ledamöter
Ordförande, Håkan Johansson, 076-177 05 55
Anita Andersson
Lisbeth Andersson
Anette Gunnarsson
Solweig Karlsson
Britt Lorentzon
Vice ordförande, Anna Karin Slunge
Christina Svensson
Carl-Gunnar Vidja
Kyrkoherde Jörgen Bok

Ersättare
Inger Fröding
Linnea Graab
Ann Johansson
Maria Wiss Johansson
Berit Munck
Ann-Christin Rundbäck
Gunilla Svensson
Raymond Svensson
Kenneth Åberg

Församlingsråd i Svenarums församling 2022-2025

Ledamöter
Ordförande, Kristina Nordquist, 070-777 02 19
Jan Andersson
Susanne Andersson
Vice ordförande, Claes-Göran Carlsson
Peter Fransson
Ing-Marie Johansson
Margareta Klasson
Pär Näreby
Marie Olsson
Kyrkoherde Jörgen Bok

Ersättare
Kjerstin Bengtson
Robert Karlsson
Isabelle Sönnichsen