Begravning

Vi är samlade för att minnas, ta avsked och överlämna i Guds händer. Så kan begravningsgudstjänsten inledas. Begravningsgudstjänst kan hållas i Bondstorps, Byarums, Svenarums och Vaggeryds kyrkor. Denna gudstjänst är till för att minnas den döde, allt den gjort och betytt. Vid detta tillfälle får vi möjlighet att på ett värdigt sätt ta avsked.

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor om begravning och sorg

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

Anmälan till pastorsexpeditionen

Anmälan av dödsfallet kan du göra på begravningsbyrån. De tar då kontakt med oss. Det går naturligtvis också bra att kontakta oss direkt för anmälan och för att bestämma tid för begravnings-gudstjänsten.

Själaringning

I våra församlingar har vi kvar seden att ringa i kyrkklockorna efter det att ett dödsfall har inträffat, så kallad själaringning. I Byarum sker det fredagar kl 10.00. I Bondstorp och Svenarum är ringningen första vardagen kl 10.00 efter att dödsfallsanmälan har nått oss.

Tacksägelse i kyrkan

Tacksägelsen är en offentlig kungörelse av dödsfallet av den som varit medlem i Svenska kyrkan. Anhöriga bjuds in att delta vid den gudstjänst då tacksägelsen hålls. Den avlidnes namn läses upp och man ber en bön varefter klockorna ringer en stund. Tacksägelsen äger i regel rum vid huvudgudstjänsten söndagen efter dödsfallet. För anhöriga kan det på olika sätt vara värdefullt att delta vid detta tillfälle.

Praktiskt kring begravning

Våra begravningstider är onsdagar och fredagar klockan 11.00 och 13.00. För att utse gravplats och urngravsättning tar du kontakt med kyrkogårdsexpeditionen i Byarum, kontaktuppgifter nedan.

Prästen kontaktar dig efter att begravningen är bokad

När begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med dig som är nära anhörig för att boka tid för samtal. Vid samtalet får du/ni berätta om den avlidna och tillsammans går du och prästen igenom hur begravningsgudstjänsten går till och kommer överens om vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över.

Gällande musikval till begravningsgudstjänsten går det också bra att rådfråga tjänstgörande musiker. Du kan även läsa mer här.

Kontaktuppgifter till personal.

Minnesstunden

Vill du ha minnesstund hos oss, kan du låna Mikaelisalen i Vaggeryds kyrka eller församlingshemmet i Svenarum.

Ljusgudstjänst

Alla Helgons Dag och Alla Själars Dag, dagen efter Alla Helgons Dag, anordnas minnes- och ljusgudstjänster i pastoratets kyrkor. Det är gudstjänster som ger tid för eftertanke, minnen och ett hopp inför framtiden.

Leva-vidare-grupp

Sorg är nog ett av det svåraste vi människor ställs inför. Vi kan behöva någon att samtala med. Du är välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller vår diakon för samtal. I vår församling inbjuder vi till leva-vidare-grupper, där man får möta andra människor med liknande erfarenheter.

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten följer ordningen i kyrkohandboken.

Följ länken ovan för att läsa mer om begravning i Svenska kyrkan.