Begravning

Vi är samlade för att minnas, ta avsked och överlämna i Guds händer. Så kan begravningsgudstjänsten inledas. Begravningsgudstjänst kan hållas i Bondstorps, Byarums, Svenarums och Vaggeryds kyrkor. Denna gudstjänst är till för att minnas den döde, allt den gjort och betytt. Vid detta tillfälle får vi möjlighet att på ett värdigt sätt ta avsked.

Begravning i coronatid

För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig gärna. Mer fakta finns här.

Tacksägelse i kyrkan

Tacksägelsen är en offentlig kungörelse av dödsfallet av den som varit medlem i Svenska kyrkan. Anhöriga bjuds in att delta vid den gudstjänst då tacksägelsen hålls. Den avlidnes namn läses upp och man ber en bön varefter klockorna ringer en stund. Tacksägelsen äger i regel rum vid huvudgudstjänsten söndagen efter dödsfallet. För anhöriga kan det på olika sätt vara värdefullt att delta vid detta tillfälle.

Själaringning

I våra församlingar har vi kvar seden att ringa i kyrkklockorna efter det att ett dödsfall har inträffat, så kallad själaringning. I Byarum sker det fredagar kl 10.00. I Bondstorp och Svenarum är ringningen första vardagen kl 10.00 efter att dödsfallsanmälan har nått oss.

Anmälan till pastorsexpeditionen

Anmälan av dödsfallet kan du göra på begravningsbyrån. De tar då kontakt med oss. Det går naturligtvis också bra att kontakta oss direkt för anmälan och för att bestämma tid för begravnings-gudstjänsten.

Prästen kontaktar dig

När begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med dig som är nära anhörig för att boka tid för samtal. Vid samtalet får du/ni berätta om den avlidna och tillsammans går du och prästen igenom hur begravningsgudstjänsten går till och kommer överens om vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över. Gällande musikval till begravningsgudstjänsten går det också bra att rådfråga tjänstgörande musiker.

Minnesstunden

Vill du ha minnesstund hos oss, kan du låna Mikaelisalen i Vaggeryds kyrka eller församlingshemmet i Svenarum.

Praktiskt kring begravning

Våra begravningstider är onsdagar och fredagar klockan 11.00 och 13.00. För att utse gravplats tar du kontakt med kyrkogårdsexpeditionen i Byarum, kontaktuppgifter nedan

Ljusgudstjänst

Alla Helgons Dag och Alla Själars Dag, dagen efter Alla Helgons Dag, anordnas minnes- och ljusgudstjänster i pastoratets kyrkor. Det är gudstjänster som ger tid för eftertanke, minnen och ett hopp inför framtiden.

Leva-vidare-grupp

Sorg är nog ett av det svåraste vi människor ställs inför. Vi kan behöva någon att samtala med. Du är välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller vår diakon för samtal. I vår församling inbjuder vi till leva-vidare-grupper, där man får möta andra människor med liknande erfarenheter.

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten följer ordningen i kyrkohandboken.

Följ länken till höger för att läsa mer om begravning i Svenska kyrkan.

Mikael Svenningsson

Mikael Svenningsson

Byarums pastorat

Administration och kommunikation, Församlingspedagog

Lars Andersson

Lars Andersson

Byarums pastorat

Kyrkogårdsföreståndare med fastighetsansvar