En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen sitter i en fåtölj och samtalar med en annan kvinna.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Någon att tala med

Vi kan alla hamna i situationer i livet då vi behöver någon att prata med. Det kan handla om sorger, sjukdomar, relationsproblem, livskriser m.m. I Byarums pastorat finns utbildad personal som lyssnar och finns som samtalsstöd.

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. 

Präster och diakoner inom Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Möjlighet till Bikt i Svenska kyrkan

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för. Hur ett biktsamtal går till Under biktsamtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det.

Någon att tala med...

För telefonsjälavård i akuta situationer nattetid finns jourhavande präst. Jouren är öppen för alla. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har tystnadsplikt. Du når jouren via larmnumret 112.

Mer information om jourhavande präst finns här.

Foto: Magnus Aronson /Ikon