Någon att tala med

När det trasslar till sig

Här jobbar vi tillsammans
Foto: Nisse på Manpower

Präster och diakoner inom Svenska kyrkan har tystnadsplikt och du kan alltid vända dig till dem när du vill tala med någon om livets stora eller små frågor

Någon att tala med...

För telefonsjälavård i akuta situationer nattetid finns jourhavande präst. Jouren är öppen för alla. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har tystnadsplikt. Du når jouren via larmnumret 112.

Mer information om jourhavande präst finns här.

Foto: Magnus Aronson /Ikon