Två personer sitter bredvid varandra på Kyrkomötets scen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Förtroendevalda

Varför finns vi som kyrka? Och vilka är det som bestämmer vad vi ska göra?

Svenska Kyrkan

Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.

Församlingarna:

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Det finns särskilda bestämmelser om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst.

FÖRTROENDEVALDA I BYARUMS PASTORAT 2022-2025:

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet

Kyrkorådet

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingsråd

I Varje församling ingår ett församlingsråd som arbetar med församlingens gudstjänstliv, kyrkor m.m.