Säker gravsten

Kraven på säkerhet är till för att säkerställa att varken besökare eller personal som utför arbete på gravplatsen ska utsättas för olycksfallsrisk.

Det är viktigt att gravstenen är säkert förankrad i marken. Det finns lite olika sätt att lösa det. Det ena kan du finna i instruktionen nedan. Andra alternativ diskuteras med kyrkogårdsförvaltningen.

Instruktion:

Säker gravsten

Montering: