Säker gravsten

Det är viktigt att gravstenen är säkert förankrad i marken. Det finns lite olika sätt att lösa det. Det ena kan du finna i instruktionen nedan. Men du kan välja att inte ha någon alls eller en liggande häll.

Instruktion:

Säker gravsten

Montering:

Provning: