Allt skapat - färdplan för klimatet

Byarums pastorat vill vara med och bidra till de globala och nationella målen för en hållbar utveckling.

Tillsammans för miljö, klimat och hållbarhet

FN:s klimatpanel visar i sin rapport från 2021 att klimatet, på grund av människans handlande, förändras oerhört snabbt med stigande temperaturer och hav, och allt vad det innebär av förändrade livsvillkor för allt skapat. Vi människor har allt för länge missbrukat och vanvårdat den lustgård Gud satte oss i. 

Byarums pastorat vill vara med i arbetet för en hållbar värld och dra sitt strå till stacken. Detta arbete innebär att i största möjliga mån arbeta med hållbara lösningar i vår verksamhet men också att tillsammans inspirera varandra. Var och en kan vara med och bidra.

Du kan också läsa mer om det arbete som sker i Svenska kyrkan nationellt och i Växjö stift.

Varför hållbarhetsarbete i Svenska kyrkan?

Guds rike byggs inom oss och mitt ibland oss. Livet från Gud genomsyrar vår tillvaro och hela den värld som som vi satts att ta hand om. I kyrkan finns därför ett starkt engagemang för skapelse och samhälle, inte bara en väntan på något som ska komma efter detta liv. Människans uppgift är att vårda det skapade, att främja livet och att ta del av allt det goda på ett sådant sätt att det inte förbrukas.

Här kan du läsa om biskoparnas brev om klimatet.

Svenska kyrkans arbete nationellt och i Växjö stift

Sol och vind

Växjö stift och dess egendomsnämnd arbetar för att främja sol- och vindenergi.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.