Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gravskötsel

Lite att tänka på när man är gravrättsinnehavare