Foto: Magnus Aronson /Ikon

Skötsel

Lite att tänka på när man är gravrättsinnehavare