Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vinterunderhåll

Bra att veta om hur vi underhåller gångar under vintern.

Snö och halkbekämpning på Byarums pastorats kyrkogårdar

Alla gångar på kyrkogårdarna vinterunderhålls inte.

På kartorna kan du se vad som gäller för snö- och halkbekämpning på respektive kyrkogård:

- Bondstorp

- Byarum

- Svenarum