Foto: Maria Sandberg

Nynäshamns församling

Nynäshamns församling ska vara en hemvist, en plats för vila, växt och mognad på människors väg att finna Gud och sig själva. Varmt välkommen!

Information gällande covid-19

Från och med den 10 januari gäller följande i Nynäshamns församling: 

  • Max 50 sittande deltagare utöver personal i Nynäshamns kyrka.
  • Max 12 sittande deltagare utöver personal i Nynäshamns kapell.
  • Max 20 sittande deltagare utöver personal i Stora salen i Församlingshemmet.
  • I Församlingshemmets övriga lokalar avgörs max antal deltagare av möjligheten att hålla det rekommenderade sociala avståndet, minst en meter.

Grupper och aktiviteter börjar som planerat, med undantag för barngrupperna Onsdagsklubben och Tisdagsmix vars terminsstart senareläggs.

Vi värnar varandras hälsa genom att stanna hemma vid symtom på sjukdom, tvätta händerna ofta och noga, respektera maxantal deltagare och hålla avstånd på minst en meter. stanna hemma vid sjukdomssymptom, tvätta händerna ofta och noga, respektera maxantal deltagareoch håll avståndminst en meter.

Vid frågor, vänligen kontakta kansliet på 08-520 102 13 eller maila nynashamn.forsamling@svenskakyrkan.se så hjälper vi dig att hitta rätt person att ställa dem till.