Tisdagsmix

181118 Bergsjöns kyrka
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Fritidsverksamhet för barn från 6 - 8 år.

Gruppen träffas tisdagar kl.13.30-16.30 i församlingshemmet, ingång barnverksamheten.

Tisdagsmix erbjuder lek. skapande, mellanmål, andakt, sång och musik.
Terminsavgift: 150 kronor.
Anmälan till: Marita