Meny

Återtagande av gravar

DELGIVNING

Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Nynäshamns kyrkogård samt på Nynäs Gårds begravningsplats.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen skall föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är
begravd på gravplatsen dog före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren,
som vid den tiden inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

Vilka gravar gäller det

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en grön skylt med uppmaning
att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
På Nynäshamns kyrkogårdsförvaltning och på bifogad fil (se fil nedan) finns förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar.

Hur får du kontakt med förvaltningen

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du är antecknad
som gravrättsinnehavare ska kontakta Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning.

Expeditionen har telefon 08-520 120 81, telefontid måndag–fredag kl 10.00–12.00
Vår besöksadress är: Källsmovägen 15, besökstid kl måndag-fredag kl 10.00-12.00

Postadress:
Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning
Källsmovägen 15
149 45 Nynäshamn

Kontakt ska tas senast 2017-01-31

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.


Nynäshamn 2016-04-11
Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning

 

 

Excelfil över berörda gravplatser