Foto: Gunhild Eriksdotter

Återtagande av gravar

Kyrkogårdsförvaltningen i Nynäshamns församling söker gravrättsinnehavare.

KUNGÖRELSE

Kyrkogårdsförvaltningen i Nynäshamns församling söker gravrättsinnehavare
till gravplatser på Nynäshamns kyrkogård och Nynäs Gårds begravningsplats.

Då det saknas gravrättsinnehavare till många av kyrkogårdens gravar så önskar vi nu komma i kontakt med personer som kan ha kännedom eller information om dessa.

 

Vilka gravar gäller det

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Berörda gravar är:

  • 8 47-48
  • U2 008a
  • U7 111
  • U7 218
  • U8 14
  • U8 40

Hur får du kontakt med förvaltningen

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du är antecknad
som gravrättsinnehavare ska kontakta Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning.

Expeditionen har telefon 08-520 120 81
Vår besöksadress är: Källsmovägen 15

Postadress:
Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning
Källsmovägen 15
149 45 Nynäshamn

Kontakt ska tas senast 2022-12-31

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.


Nynäshamn 2022-10-24
Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning