Begravningsombud

Ombud i Nynäshamns församling är Camilla Elmius ombud.


Uppgift

Begravningsombuden har som uppgift att företräda de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombuden utses av länsstyrelsen.

Staten kontrollerar via ombuden hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för begravningsverksamheten. Ombudens verksamhet regleras i begravningslagen 10 kapitlet och begravningsförådningen § 49 -58. Ombuden har rätt att delta i kyrkogårds & fastighetsnämndens sammanträden. Där har de även yttrande och förslagsrätt.