Kyrkobeskrivning

Kyrkans historia och inventarier

Här skulle kyrkan ligga, som en fyrbåk, synlig från vatten och land!

Invigningen
År 1930, den 4:e söndagen i advent, invigdes Nynäshamns kyrka. Kyrkans arkitekt Lars Israel Wahlman, är bl.a. känd för att ha ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm. Wahlman pekade ut platsen för bygget, den höga klippan ovanför hamnen, där det tidigare stått ett sjömärke, som ledde de sjöfarande in i Nynäshamn.
Här skulle kyrkan ligga, som en fyrbåk, synlig från vatten och land!
Kyrkans grund är huggen i den Sörmländska skärgårdens gnejs. Själva kyrkobyggnaden är utförd i tegel, slammad med röd puts. Det magnifika läget har gjort det nödvändigt att förlägga huvudingången till kyrkans norra sida, där den höga trappan leder fram till kyrkportarna. Det finns även en väg upp till den södra ingången, varifrån man har hänförande utsikt över hamninloppet och Nynäshamns centrum.

Frivillighet har byggt Nynäshamns kyrka
När invånarantalet ökade på 1910-20-talet började önskan om en egen kyrka att växa. Ösmo var då huvudkommun och hemförsamling.1915 bildades föreningen Kyrkans Vänner i Nynäshamn, och arbetet med att samla in pengar till kyrkbygget påbörjades på allvar. Man sydde och stickade. Basarer anordnades upp till 5 gånger om året. Barn och ungdom hjälpte till med att tigga gåvor till försäljningarna.1930 stod kyrkan färdig och kunde invigas. Byggnaden ägdes, förvaltades och sköttes sedan av Kyrkans Vänner fram till 1947, då Nynäshamns församling bildades. Mellan 1930–1947 tillhandahöll Ösmo församling präst och musiker.
Själva kyrkspiran fanns det inte pengar till i första läget. Kyrkan fick invigas med ett kors på taket. 1936 kunde även spiran komma på plats, efter en generös donation.

Klockorna har tillkommit genom insamling av malm- och kopparföremål..

Klockorna
I tornet hänger två klockor, båda gjutna av K.G. Bergholtz i Stockholm. Klockorna har tillkommit genom insamling av malm- och kopparföremål som Nynäshamnsbor har ”offrat” för att få sina klockor. På storklockan står inskrivet: ”Sammangjuten av skilda gåvor från olika givare, kyrkliga ungdomskretsen, syföreningen, och många andra, blev denna klocka skänkt till Nynäshamns kyrka år 1936”. Lillklockan bär inskriften:”Gjuten av koppargåvor, samlade av konfirmander, given av kyrkliga ungdomskretsen i Nynäshamn till dess kyrka år 1939”.

Kyrkans interiör har förändrats och utvecklats genom åren
1954 renoverades kyrkans inre, och det stora altaret av kolmårdsmarmor uppfördes. Eftersom kyrkan är byggd av frivilligt insamlade medel har utsmyckningen av kyrkan tillkommit efterhand som pengar kommit in. Genom åren har kyrkans syförening skänkt en stor mängd inventarier genom sitt arbete. Jareniusfonden är ett annat betydelsefullt fenomen. Fonden kom till efter det att församlingens förste kyrkoherde, Henry Jarenius, hade gått bort år 1963. Familjen grundade fonden för kyrkans prydande.

Vävnaderna
De stora vävnaderna på södra respektive norra väggen är utförda av Dagmar Lodén 1970. På norra väggen finns ett kors på gyllene bakgrund. Väven hängde förut nere i kyrksalen, under orgelläktaren. I väven på den södra väggen har hon gestaltat människor från de lokala företagen och placerat dem i förhållande till Dopbefallningen (Matt 28). I det röda fältet skymtar man telefoner (Televerket, senare Ericsson) och i det blå fältet en oljeslang (Nynäs). Bonadens centrum är bokstäverna IHS, som kan tolkas på många sätt, men framförallt som en förkortning av Iesum Habemus Socium (Vi har Jesus till följeslagare). ”Vävnaden prydde koret fram till 1985 och bekostades av ”Jareniusfonden”.

Dopfunten
Dopfunten, ett väldigt vitt marmorblock, höggs ut av Torolf Engström och blev färdig 1960. Tidigare användes den gamla dopfunten, som idag står i nedre delen av kyrkan. Den skänktes 1930 av direktör Weman. 

Orgeln och läktaren
1954 byggdes orgeln med sina 24 stämmor av Professor Anders Mårtensson i Lund. Orgeln renoverades och moderniserades 2007– 2010, då även några stämmor lades till. Kyrksalen under orgelläktaren var länge församlingshem. Sedan 1980 finns ett funktionellt sådant intill kyrkan. 2010 sattes glas i vikväggen mellan kyrksalen och stora kyrkorummet. Då förändrades även belysningen. Numera kan den användas som mindre gudstjänstlokal, men används även till meditationsgrupp, vid Babykonserter, skolsamlingar, m.m.

Korprydnaden
Korprydnaden invigdes 1985. Erik Sand, Strängnäs, är konstnären bakom denna. Kristusgestalten i koret förenar korsets lidande med uppståndelsens glädje. VInd från land och hav sveper igenom den varmt färgade manteln. Det bakomliggande pastellfärgade korset räcker ut sin vibrerande kraft. 

Mariastatyn
Mariastatyn är från 1996 och bekostades av ”Jareniusfonden”. Konstnären är Sam Westerholm, som är bosatt i kommunen.

Altarskåpet
I altarskåpet finns Strängsnäs stifts skyddspatroner, Petrus och Paulus och som sig bör, vid korsets fot; Maria och Johannes. Längst upp i vänstra hörnet finns också nyckeln till Himmelriket. 

Votivskeppet
Votivskeppet, skänktes till kyrkan 1985 av Gunnar Ankar, Gräddö, som även tillverkat den. Skeppet är en modell av fregatten ”Eugenie”, som 1851-53 genomförde den första svenska världsomseglingen. Besättningen uppgick till 348 man. Särskilt kryssningen genom Magellans sund väckte internationell uppmärksamhet.