Bli volontär i Nynäshamns församling

i Nynäshamns församling

Besöksgruppen (VILANDE)

Det finns många äldre som känner sig ensamma i vårt samhälle. Människor som kanske inte har så lätt att ta sig ut från hemmet och som önskar att ha någon att samtala med över en kopp kaffe. Att vara med i en besöksgrupp innebär att du håller kontakt med en eller flera äldre som har behov av ett hembesök.

Integrationsgruppen

Det är inte lätt att komma till ett nytt land. Vill du möta nyanlända och samtala på svenska, dela erfarenheter och umgås? Det finns många enskilda och familjer som längtar efter kontakt med Nynäshamnsbor och det finns barn och ungdomar som behöver hjälp med läxor.

Praktiska gruppen

I församlingen behövs ideella krafter som kan och vill hjälpa till vid olika evenemang i församlingen.

 

Utbyte av erfarenheter

En gång om året bjuds alla ideella medarbetare till en volontärsfest i församlingen. Utöver det bjuds det in till olika träffar där vi utbyter erfarenheter. Du är välkommen att höra av dig om du vill vara med och motverka utanförskap och isolering.

 

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vill du engagera dig i församlingens arbete?

Många av de som svarar på frågan om varför de inte engagerar sig ideellt svarar: Ingen har frågat mig om jag vill!

Nu ställer vi frågan till Dig. Vill du hjälpa till?

Om ditt svar är JA! Vad skulle du vilja bidra med?

 

Besökgruppen, Integrationsgruppen, Praktiska gruppen eller

Annat: Har du någon annan uppgift du kan vara behjälplig med?

Fyll i formuläret nedan: