Samtal om sorg

Att minnas tillsammans: Samtalsgrupp för efterlevande. Ny grupp börjar den 9 november 2022.

En grusväg med gräs i mitten leder in bland lövträden.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samtal om sorg

Gruppen riktar sig till dig som under den senaste tiden har mist en anhörig eller vän. Det man upplever vid en sådan förlust är på en och samma gång allmänmänskligt och djupt personligt.

Av erfarenhet vet vi att många har upplevt det som betydelsefullt att få dela tankar, känslor och minnen med andra i en liknande livssituation. Vi erbjuder en sådan möjlighet genom att inbjuda till en samtalsgrupp för efterlevande.

 

Samtalsserien

Första samlingen: 

Vi lär känna varandra

Andra samlingen: 

Tiden före dödsfallet

Tredje samlingen: 

Begravningen och tiden efter…

Fjärde samlingen:

Sorgens uttryck i kropp och själ

Femte samlingen: 

Vägar vidare…

Varje samling inleds med kaffe och smörgås.

Anmälan

Sorgegruppen hösten 2022 drar igång igen den 9 november och leds av Malin Liljestedt (diakon) och Lars-Åke Palm (präst).

Anmälan till Malin via e-post eller telefon: