Kistgrav

Vanligen sker en begravningsceremoni i kapellet varefter kistan bärs ut från kapellet och ställs på en katafalk och rullas därefter till en förberedd grav för sänkning.
Avsked tas vanligen vid graven då man också har möjlighet att lägga ner en blomma.
För att få kistgrav krävs att det finns en gravrättsinnehavare.

Rutiner vid jordbegravning

 • Ett enkelt gravdjup är 170 cm.
 • Då en grav öppnas eller grävs används en grävmaskin.
 • Jorden körs bort till upplagsplats där den förvaras inför återfyllning.
 • För att inte riskera ras måste graven stämpas. (Då används stämp/skivor på långsidorna som spänns ut med en typ av vantskruvar).
 • Kistan sänks med tygremmar av bärare ombytta till sedvanlig sorgeklädsel (kostym) samma rutiner gäller även vid sänkning utan anhöriga.
 • Ett känsligt moment är lossningen av den nedersta stämpningen. Personal måste då gå ner i graven och lossa de nedersta skruvarna. Även detta moment sköts med största försiktighet och pietet. 
 • Graven återfylls direkt efter begravningen och detta sker helt öppet mot allmänheten. Anhöriga får, om de så önskar, givetvis vara med då vi återfyller graven. Vänligen observera att graven fylls med maskin.
 • Fyllningen påbörjas med två skopor sand/grus som får rinna ner runt kistan. Sanden fylls på tills kistan är täckt. Detta sker för att förhindra att skador på kistan. Tunna kistor kan ändå spricka i fogarna och varför de hanteras mer varsamt.
 • Fyllnadsskopan används för att fylla graven helt. Graven fylls också upp med extra jord/sand som bildar en liten ”kulle” för att kompensera för sjunkningar som inträffar efter en tid.
 • Slutligen sjunker alla kistor ihop. Tiden beror på kistans material och på jordens beskaffenhet. Från dagar till månader och ända upp till 20 år. Kistor finns i material från tunna spånskivor till gedigna ek-kistor.
 • Vid behov sker påfyllning av jord och då sjunkningen verkar ha upphört sår förvaltningen gräs på ytan.

Vid frågor kring rutinerna kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Kyrkogårdsexpeditionen

Kontakt och öppettider